Kyltorn

Kylvattensystem är en nödvändig del av processen i många industrier. För kontinuerlig och effektiv produktivitet behöver dessa system rätt vattenbehandling och underhåll. Det är fyra problem som normalt associeras med kylvattensystem: korrosion, beläggningar, försmutsningar och mikrobiologiska föroreningar. Dessa problem bidrar till reducerad livslängd, ökad vattenförbrukning, sämre kyleffekt och värmeöverföring samt ökade drift och underhålls kostnader. Dessutom kan vattendimman från kyltorn sprida legionellabakterier (legionärssjuka). Chemicleans behandlingsprogram WALCHEM avsedd för att minimera dessa problem i öppna kylsystem.

Doseringsanläggning WALCHEM håller avtappning automatiskt på lägsta nivå beroende av salthalt i systemet – STOR VATTENBESPARING.

Doseringsanläggning WALCHEM håller automatiskt rätt kemikaliehalt i kylvatten SKYDD MOT KORROSION, BELÄGGNINGAR, ALGER och BAKTERIER.

Doseringsanläggning WALCHEM är lätt att ställa in och kräver minimalt underhåll.

 

Kyltornsbehandling

Legionella

Aktiphos 4131

Ferrocid 4505

Ferrocid 8589

kyltornsbehandling

kylsystem