Nulägesanalys

För att få en god uppfattning om anläggningens kondition erbjuds våra kunder energibesiktningar. Vi undersöker effektivitet och verkningsgrad i Era kylväxlare, kylbatterier och liknande utrustning. Efter provtagning analyseras systemvattnet.

Som ett av få företag i branschen kan Chemiclean AB utföra analyser i eget laboratorium. Dessa värden databehandlas och därefter erhåller kunden en offert med åtgärdsrekommendation.

För Dig som arbetar som VVS-montör eller som har långt till oss erbjuder vi även möjligheten att göra en distansanalys. Detta gör Du med ett Testkit, “Chemiclean Control”, som bland annat kan köpas i Kylmas butiker.
Provsatsen omfattar provflaska, provtagningsprotokoll och portofri returetikett. Efter vätskeprovanalysen rapporterar vi enligt trafikljusmodellen i vilket tillstånd det testade systemet befinner sig i. Samtidigt ger vi rekommendation vad som bör göras för att säkerställa och optimera driften.
I priset för detta analys-kit ingår: Tolkning av provresultat samt åtgärdsförslag vid felaktig vätskekemi, metallkemisk analys, pH-värde, ledningsförmåga, total hårdhet, m-alkalinitet, löst syre, färg, grumlighet, bottensats. Svaret får Du inom c:a tre veckor. Du kan mot tillägg få utförliga analyser av ett flertal andra värden och även få svar inom tre arbetsdagar.

pdfVätskeanalys Chemiclean CONTROL

pdfSå här enkelt är det

 

vattenanalysbesiktning, nulägesanalys