Chemiclean Systems i samarbetsavtal med Värmex!

Tillsammans lyfter vi fastighetsbranschen.

 

varmex-2Genom avtalet avser bolagen att skapa ett långsiktigt gemensamt arbete.
Chemiclean och Värmex har i flera år hjälpt varandra i sin strävan att uppnå effektiva system för sina kunder. Nu, efter utvärdering av resultaten, vet vi också att vi genom samarbetet kan erbjuda marknaden en komplett lösning.

Chemiclean ansvarar för att få rena system med optimal energibärare och Värmex injusterar och optimerar värmesystemen. Samarbetet betyder i korthet att Chemiclean och Värmex kan erbjuda en av marknadens mest effektiva metoder för optimering av värmesystem!

Chemiclean/Värmex erbjuder fastighetsmarknaden en komplett lösning för energiåtervinningssystem. Chemiclean har redan nu miljövänliga koncept där t.ex. alla typer av glykol kan återställas till identisk ursprungskvalitet jämfört med nytillverkad för att på så sätt kunna återanvändas, helt i enlighet med intentionerna i EU:s avfallsdirektiv.

I en komplett lösning för energiåtervinningssystem utför Värmex energiberäkningar före och efter rekonditioneringsprocessen samt injusterar systemen till optimala värden.
Resultatet hjälper på ett enkelt sätt våra fastighetskunder att nå sina energi- och miljömål!

Chemiclean AB är ett ISO14001 och ISO9001-certifierat företag som utvecklar och marknadsför metoder för energibesparing och effektivisering genom rengöring, behandling, filtrering och avgasning i kyl-, värme- och energiåtervinningssystem inom fastighets- och industrisektorn.
Branko Kuljic, VD
E-post: branko@chemiclean.se
Telefon: 070-776 66 50
Värmex AB är tekniska specialister inom VVS och energieffektivisering. Företaget erbjuder allt ifrån projektering till injustering av energisystem för vätska och luft och har lång erfarenhet av felsökning och optimering av befintliga system.
Mattias Ericsson, VD
E-post: mattias.ericsson@varmex.se
Telefon: 070-516 76 19

Hur mår ditt Kyltorn?

När legionellabakterier utan kontroll tillåts växa i ett kyltorn och sedan genom vattendimma sprids till omgivningen innebär detta allvarliga hälsorisker. Därför måste alla verksamheter med kyltorn ha säkra rutiner för kontroll och skötsel av anläggningarna.

 

kyltorn-rengoring

Chemiclean har lång erfarenhet vad det gäller drift och underhåll av kyltorn, så som kontinuerlig kontroll, skötsel och sanering. Med utarbetade metoder utefter Europastandard.

I kyltorn är det viktigt att minimera den organiska tillväxten samt den sedimentering som kan bildas av både organiska och oorganiska försmutsningar där bakterier och andra organiska organismer förökar sig och kan ge upphov till aerosol smitta.. Det är därför av högsta vikt med ett kontinuerligt underhåll, så som sanering.

För att uppnå bästa effektivitet och minimera tillväxt och försmutsningar. Rengörs rörsystem, förlaga och kyltorn efter en noggrant utarbetad metod enligt Europastandard ”EU direktiv”.

För att uppnå bästa effektivitet och minska miljöpåverkan av sitt kyltorn, krävs även en effektiv rätt inställd/kalibrerad doseringsutrustning för att minimera utsläppet av korrosionsinhibitorer och biocider.

Läs mer om kyltorn här

 

Kontakta oss

Kontakta oss gärna för rådgivning vad det gäller DITT kyltorn för service och underhåll.

Med över 20 år i branschen erbjuder Chemiclean marknadens mest kompletta metod för rekonditionering och effektivisering av kylväxlare, sjövattenväxlare, kylsystem, kylmaskiner och kyltorn m.m.


Chemiclean tar nästa steg i utvecklingen inom vätskekemi

Vi presenterar ett helt nytt mätinstrument!

In-Line Oxyguard®

Genom att ständigt utveckla produkter, processer och metoder för energieffektiva fastighetssystem presenterar Chemiclean nu ett nytt egenutvecklat mätinstrument, syremätaren In-Line Oxyguard® för syremätning direkt i vätskekretsen.

I våra unika Nulägesanalyser för att mäta status på energibärare mäts det fria syret direkt inne i systemet med hjälp av en sk. In-Line mätning.
På så sätt kan vi bedöma om det finns inträngning av luft eller påfyllningar av syrerikt vatten vilket utgör stor risk för höjd korrosion och stor försmutsning av vätskesystem.

Chemicleans spetskompetens om vätskekemin grundläggande betydelse för välfungerade fastighetssystem möter allt större intresse på marknaden.

Syremätare-2018

BOSTADSRÄTTSMÄSSAN KISTAMÄSSAN 17–18 NOV

BRF Mässan 2017 Chemiclean

Välkommen till Bostadsrättsmässan.
Kistamässan, 17–18 Nov 2017

Chemiclean står i monter E:07
Sveriges största mötesplats för dig som bor i bostadsrätt eller samfällighet!.
Chemiclean är självklart på plats och presenterar marknadens mest kompletta metod för energieffektiva klimatsystem. Där erbjuder vi dig en intressant inblick i långsiktig kundnytta genom vår metod. Dessutom lovar vi att berätta om spännande produktnyheter och framgångsrika energieffektiviseringsprojekt.


Hållbara Värmeåtervinningssystem i fokus

Det är hög tid att se över ert värmeåtervinningssystem. Undersökningar visar att flesta av värmeåtervinningssystemen använder mer energi än de levererar tillbaka.

Försämrad verkningsgrad i värmeåtervinningssystem beror ofta på felaktig frysskyddsmedia, beläggningar, korrosion, försmutsning, mikrobakteriell tillväxt och gaser som kontaminerat systemet. Med Chemicleans rekonditioneringskoncept uppnår vi snabbt bestående resultat genom att vi tar hänsyn både till systemets renhet och energibärarens egenskaper.

Med hjälp av Chemicleans – Nulägesanalys kan vi fastställa anläggningens kondition. Därefter genom rekonditionering och optimeringsstegen återställs systemet till det ursprungliga som systemet var projekterat för.

chemiclean-metoden-steg-for-steg

Hållbar återvinning istället för destruktion av glykol!

Det är ett nära samarbete med vår partner Recyctec som möjliggjort det nya konceptet. Som cleantech företag har Recyctec utvecklat en världsunik metod för att rena och återanvända glykol. Genom metoden är det möjligt att spara på jordens resurser då glykol utvinns från råolja och är en ändlig resurs. Vårt gemensamma koncept innebär därför stora miljömässiga och även ekonomiska fördelar för våra kunder!

Konceptet följer fullt ut alla led i EU:s avfallshierarki. Från återvinning till återanvändning.
På så sätt uppnås det hållbara slutna kretsloppet! Det är också det mest miljövänliga konceptet som idag finns på marknaden.

energiatervining-miljovanligt

Fastighetsmässa Göteborg 2017 Chemiclean

Välkommen till Fastighetsmässan i Göteborg 6-7 Sep.
Träffa Chemiclean tillsammans med vår partner Dahlqvist VVS.

Vi står i monter C02:42
Snart går Nordens största och viktigaste fastighetsmässa av stapeln. Chemiclean är självklart på plats och presenterar marknadens mest kompletta metod för energieffektiva klimatsystem. Där erbjuder vi dig en intressant inblick i långsiktig kundnytta genom vår metod. Dessutom lovar vi att berätta om spännande produktnyheter och framgångsrika energieffektiviseringsprojekt.


chemiclean-gbg-450

Chemiclean expanderar!

Tecknar avtal med Dahlqvist VVS AB i Göteborg

Sedan en tid tillbaka har vi haft planer på expandera verksamheten till Göteborg med omnejd. Vi ser en stor potential och har också en allt ökande efterfrågan på våra tjänster och metoder både inom industri-, process- och fastighetssektorn i området. Första steget i vår etablering var att finna en partner med stark lokal förankring och stor kännedom i området, men som utöver det också kan leverera våra tjänster och utföra våra metoder. Läs mera..

Ansvarig för Chemiclean i Göteborg
Tommy Augustsson, försäljningen och tekniskt kundsupport.
Telefon 08-522 157 66 / 0707-82 28 30 / tommy@chemiclean.se


Chemiclean tecknar avsiktsförklaring med Stockholms stad!

Chemiclean deltar nu i Stockholms klimatpakt efter att vår vd Branko Kuljic har tecknat avsiktsförklaring med Stockholms miljöborgarråd Katarina Luhr. Klimatpakten är ett samarbete mellan Stockholms stad och företag verksamma i Stockholmsregionen.

Det gemensamma målet är att alla medlemmar ska minska sin energianvändning och sina växthusgasutsläpp. Klimatpakten erbjuder en unik arena för kunskaps- och erfarenhetsutbyte där staden, politiken och näringslivet kan mötas. Chemiclean ser fram emot att tillsammans med klimatpakten utveckla arbetet med att minska klimatpåverkan.

Stockholms klimatpakt

kista2017

Chemiclean Pristävling 2017

Först av allt, stort tack för ditt besök i vår monter på Fastighetsmässan!

Det är med stor stolthet vi återigen konstaterar att vi har en rejäl servicebredd, en väl utrustad produktportfölj och efter våra 20år i branschen och marknadsledande position för Chemiclean har vi naturligtvis även en hel del erfarenhet med oss i bagaget.

Pristagare 2017

Det är med glädje vi nu kan meddela namnen på vinnarna i vår tävling, dessa är:

  • 1:a priset går till: Erika Danielson, Sollentunahem
  • 2:a priset går till: Fredrik Berg, Dirigo F&F AB
  • 3:e priset går till: Björn Larsson, AMF Fastigheter AB


Är du en av våra lyckliga vinnare?
Kontakta oss på Chemiclean och än en gång, Stort Grattis!

PS: Vann du inte, men skulle ändå vilja bli en vinnare?
Bli kund hos oss på Chemiclean!


kista2017

Välkommen till Chemiclean på Norra Europas största Fastighetsmässa, Kista 15-16 Mars 2017

Vi kan stolt presentera Sveriges mest effektiva metod för Värme-, Kyl- och Energiåtervinningssystem. Som Alfa Laval Preferred Partner visar vi även vår kompletta metod för värmeväxlarservice.

Besök oss i montern C:08 och få mässrabatt på Spirovent avgasare Superior, Magnetfilter,
Analys-kit och Kemisk rengöring av värmeväxlare. Dessutom, missa inte att anmäla dig till vår spännande ”Chemiclean-tävling” !
1:a pris: 5000 kr
2:a pris: 3000 kr
3:e pris: 2000 kr
 
Skriv ut ditt kostnadsfria entrékort redan idag!
Klicka här för gratis inträde