Framtidens vakuumavgasare är här!

Framtidens vakuumavgasare är här!

Spirotech har helt omdesignat deras helautomatiska vakuumavgasare, Spirovent Superior. Med ökad prestanda och menystyrd driftsättning klarar S400 och S600 nu av att drifta ännu större systemvolymer än tidigare. De nya modellerna är smarta och uppkopplingsbara, och erbjuder drift och övervakning av systemet via molnet. Ett alternativ utöver det behovsstyrda Smart-Switch systemet är en ny kontinuerlig snabbavgasning.

  • Fjärranslutning (nyhet!)
  • Enkel menystyrd driftstyrning
  • Ökad systemvolymområde (nyhet!)
  • B och R versioner har ett integrerat automatisk påfyllningsystem

För mer information, kontakta oss på Chemiclan!

Energieffektivisering börjar med rena system!

Dagens energieffektiveringsprojekt kan inte uppnås utan att ta hänsyn till utrustningens och rörsystemets renhet och energibärarens egenskaper. Energibärare i värmeanläggningar är avsedda att transportera värme och avge dessa på önskad plats vilket kräver en ren anläggning. Därför är det viktigt att regelbundet kontrollera status på energibäraren för att säkerhetsställa att systemet både är energi- och driftsäkert.

Chemiclean påsfilter MF100 med magnetfälla