Rengör och effektivisera dina värmeväxlare och
VP-anläggningar i god tid inför vintern!

Snart är hösten här men redan nu är det dags att planera service och underhåll av era värmepumpsanläggningar. Med hjälp av oss på Chemiclean får ni systemet rengjort, effektivt och driftsäkert innan temperaturen sjunker och kylan sätter in.

Alla vet att för varje grad förbättrad värmeöverföringsförmåga sänks energikostnaden dramatiskt. Med väl beprövad teknik erbjuder Chemiclean marknadens mest kompletta metod för rekonditionering och effektivisering av platt- och tubväxlare.

Värmeväxlare

Inför vintersäsongens värmeperiod är det viktigt att rengöra växlarna för en optimal värmeöverföring. Beläggningar och sediment försämrar kraftigt växlarnas effektivitet.

Chemiclean erbjuder som Alfa Laval certifierad säljkanal och servicepartner service på alla typer av värmeväxlare där vi bland annat utför CIP-rengöring, manuell rengöring, plattbyten, packningsbyten samt utbyggnad av plattvärmeväxlare oavsett märke!

Kyl- och Värmepumpar

Chemiclean erbjuder CIP rengöring för alla typer av växlare i kylmaskiner. Utöver kemisk rengöring erbjuder vi även manuell rengöring av tubväxlare.

Frikyla

Rengöring av frikylssystem, kondensorer och alla typer av lamellväxlare bör vara ett krav i din underhållsplan. Chemiclean har utvecklat ett komplett program för rengöring av alla typer av från-/ tilluftväxlare och lamellbatterier.

chemiclean-effektivisera