Avgasning

Vätskorna i värme- och kylanläggningar är avsedda att transportera värme eller kyla och avge dessa på önskad plats. Detta sker optimalt i en ren anläggning, med vätska som innehåller så litet luft och föroreningar som möjligt. Om luft och smuts inte avlägsnas tillräckligt uppstår diverse obehag och problem, såsom störande buller, behov att regelbunden manuell avluftning, reducerad pumpprestanda, störd balans i anläggningen, onödiga störningar, förvärrat slitage och ökad energiåtgång.

Funktionsprincipen i avgasaren är baserad på att man utsätter en del av systemets vatten för vakuum. I enlighet med “Henrys lag” frigörs de i vattnet lösta gaserna. Dessa avluftas sedan via en automatisk luftventil. När vattnet är avluftat matas det tillbaka in i systemet. Detta vatten är nu högabsorberande och kan absorbera luft och luftfickor ute i systemet. Cykeln repeteras och gradvis kommer all fri och löst luft att avlägsnas ur systemet och alla luftfickor försvinner. Därigenom elimineras oftast behovet av manuell avluftning av radiatorer. Syrehalten sjunker också till en mycket låg nivå.

 

Spirovent

Chemiclean AB erbjuder marknadens smartare vakuumavgasare Spirovent Superior 4 Superior 6.
Tack vare unika “smartswitch”-funktionen arbetar Spirotech avgasare bara när det behövs.

COMBI transportabla avgasning, rengörings- och påfyllningsautomater
I vissa fall kanske Du anser det är tillräckligt att tillfälligt installera en avgasare, exempelvis efter att Du gjort en större påfyllning. Därför har vi utvecklat en serie mobila avgasare som enkelt kan flyttas mellan undercentraler. Allt fler fastighetsägare har insett ekonomin i att på detta sätt avgasa systemen i en fastighet som ett effektivare och systemskyddande alternativ till den manuella avluftningen. Även dessa kan levereras i kundspecifikt utförande. Mobil avgasare S4A och S6A

Vill du veta mer?

Please wait...
Typ RSK# Anslutning tappkallvatten Dimension tappkallvatten Höjd/Bredd/Djup Elanslutning Max. arbetstryck filter avluftning Funktion
SPIROVENT
SUPERIOR S4A, 4½
4845606 Invändig gänga G, cylindrisk (BSPP) Ansl. 15 (1/2″) 490/340/340 mm Kabel/230V 4.5 bar Ja Ja Värme/Kylsystem
SPIROVENT
SUPERIOR S6A, 6 BAR
4845601 Invändig gänga G, cylindrisk (BSPP) Ansl. 15 (1/2″) 880/350/590 mm Kabel/230V 6,0 bar Ja Ja Värme/Kylsystem

Ladda ner PDF filer.