Sommarkampanj 2020 – Avgasare & Filter paket!

Energieffektivisering 
börjar med rena system!

Dagens energieffektiveringsprojekt kan inte uppnås utan att ta hänsyn till utrustningens och rörsystemets renhet och energibärarens egenskaper. Energibärare i fastighetssystem är avsedda att transportera energi och avge dessa på önskad plats vilket kräver en ren anläggning. Därför är det viktigt att regelbundet kontrollera status på energibäraren för att säkerställa att systemet både är energi- och driftsäkert.

Med Chemiclean-Control får du status på dina fastighetssystem!

   
Titta gärna på våra filmer rengöring av värmeväxlare och system!

Chemiclean har ramavtal med HSB Stockholm och är auktoriserad servicepartner till Alfa Laval, Certifierad enligt standard för kvalitet ISO 9001 och miljö ISO 14001.