Nulägesanalys

För att få en god uppfattning om anläggningens kondition erbjuds våra kunder energibesiktningar. Vi undersöker effektivitet och verkningsgrad i Era kylväxlare, kylbatterier och liknande utrustning. Efter provtagning analyseras systemvattnet.

Som ett av få företag i branschen kan Chemiclean AB utföra analyser i eget laboratorium. Dessa värden databehandlas och därefter erhåller kunden en offert med åtgärdsrekommendation.

För Dig som arbetar som VVS-montör eller som har långt till oss erbjuder vi även möjligheten att göra en distansanalys. Detta gör Du med ett Testkit, “Chemiclean Control”, som bland annat kan köpas i Kylmas butiker.
Provsatsen omfattar provflaska, provtagningsprotokoll och portofri returetikett. Efter vätskeprovanalysen rapporterar vi enligt trafikljusmodellen i vilket tillstånd det testade systemet befinner sig i. Samtidigt ger vi rekommendation vad som bör göras för att säkerställa och optimera driften.
I priset för detta analys-kit ingår: Tolkning av provresultat samt åtgärdsförslag vid felaktig vätskekemi, metallkemisk analys, pH-värde, ledningsförmåga, total hårdhet, m-alkalinitet, löst syre, färg, grumlighet, bottensats. Svaret får Du inom c:a tre veckor. Du kan mot tillägg få utförliga analyser av ett flertal andra värden och även få svar inom tre arbetsdagar.

pdfChemiclean vätskeanalys

pdfSå här enkelt är det

alfacheck-alfalaval

analys-kit