Chemiclean AB erbjuder Spirovent Superior S250, S400 och S600, de smartaste och senaste generationens vakuumavgasare på marknaden. Tack vare den unika “Smart Switch”-funktionen fungerar en Spirotech avgasare bara när den behövs.

COMBI bärbar avgasare, tvätt- och påfyllningsmaskin

Avgasare

Avgasare

I vissa fall kan du tycka att det räcker med att sätta fast avgasaren tillfälligt, till exempel efter en större påfyllning. Därför har vi tagit fram en serie mobila avgasare som enkelt kan flyttas mellan transformatorstationer. Många fastighetsägare upplever ekonomin med avluftningssystem inom sina fastigheter på detta sätt som ett mer effektivt och systemskyddande alternativ till manuell avluftning. Den kan även levereras i kundspecifik design. Mobila avgasare MOBIL S250 och MOBIL S400.

 

Senaste generationens undertrycksavgasare för vätskefyllda värme- och kylsystem, med möjlighet till fjärråtkomst och drift via nätet. En avgasare kan avlägsna även den luft som har lösts upp i vätskantill skillnad mot en mekanisk luftavskiljare som bara kan fånga upp luftbubblor. S400 har möjlighet att styras till kontinuerlig drift eller till avgasning enbart när maskinen känner av ett behov. Enbehovsanalys görs under en testcykel som sker varje dygn. Kapaciteten för behandling av systemvätska är 500 l/h och systemvolymer upp till 100 m3. Arbetsområdet är 1-4 bar i system med max. 40% glykol. Detta i kombination med arbets temperaturen 0-90C, gör att S400 passar i de flesta byggnad er. Avgasaren kan kopplas upp mot internet med kabel, som standard, och med Wi-Fi om den förses med en trådlös adapter. Meny på svenska och flera andra språk. Avgasaren driftsätts enkelt genom att följa instruktionerna i menyn. Maskinen talar själv om utifall något är fel och behöver åtgärdas, samt när det är dags för periodiskt underhåll. Flexibla slangar för anslutning mot systemet är monterade från fabrik. Metallblecken som håller den på plats under leveransen kan användas för att förankra den i golvet.

Med ny teknik så är nu Spirotechs avgasningsteknik tystare än någonsin. Hemligheten hittar vi i den Patenterade Venturi Loop, en hastighetsstyrd centrifugalpump kombinerad med en Venturi. En sensor övervakar kontinuerligt kärlets tryck när avgasning sker och pumpen justeras därefter. Detta säkerställer mjuka tryckövergångar och noggrann kontroll på trycket. Detta ger mycket låg resonans och knappt märkbart systembrus. En ljudnivå på endast 41dB(A)! Glöm inte att ett luftfritt system betyder att det inte kommer att finnas någon luft kvar som kan orsaka vibrationer eller missljud.

Vad är en vakuumavgasare?

En vakuumavgasare utsätter systemvatten för mycket lågt tryck, långt under atmosfärtrycket, och detta frigör de upplösta gaserna. Vatten absorberar i sin natur lätt gaser tills det är mättat. Vid lägre tryck kan mindre gaser absorberas. Vakuumavgasning behandlar vatten från systemet i små volymer. Vattnet utsätts för undertryck och frigör alla upplösta gaser. Det är som att öppna en kolsyrad dryck, så snart du börjar skruva av locket så hör och ser du hur gasen åker upp och ut. De små volymerna av avgasat vatten återförs till systemet. Systemvattnet är nu “hungrigt” på gas och löser snabbt upp eventuella luftfickor som det stöter på i systemet. Det mättade vattnet går tillbaka till avgasaren och utsätts återigen för ett vakuum för att avlägsna de lösta gaserna. På så sätt hålls systemet fritt från luft och gas.

Läs mer här