CHEMICLEAN har utvecklat en effektiv och miljövänlig rengöringsmetod för värmeväxlare. Med rengöringen uppnås en förbättrad verkningsgrad av dessa vilket ger en effektivare värmeavgivning och i slutändan lägre energikostnader.

Rengöringen utförs med vårt egenutvecklade COMBI aggregat så att en sluten krets erhålls. Med CHEMICLEAN-metoden® pumpas en 50- gradig lösning med miljövänliga biologiskt nedbrytbara kemikalier genom värmeväxlarnas primär- respektive sekundärsida.Den rengörande effekten förstärks med hjälp av en kompressor, vilken avger små luftbubblor som gör att kavitationen ökar.

Slutligen spolas objekten rena från båda sidor innan de återansluts till systemet. Hela processen tar cirka 8 timmar, vilket innebär att rengöring även kan utföras under den kalla årstiden utan större risk för nedkylning av fastigheten.

Rengöring VVX

Värmeväxlarservice

Rengöringsaggregat CIP MINI SPLIT

Rengöringsaggregat CIP 2 SPLIT

Kontakta oss!