För Dig som har långt till oss erbjuder vi även möjligheten att göra en distansanalys. Detta gör Du med ett Test kit, “Chemiclean Control”, som bland annat kan köpas hos oss eller Kylmas butiker.

Provsatsen omfattar provflaska, provtagningsprotokoll och portofri returetikett. Efter vätskeprovanalysen rapporterar vi enligt trafikljusmodellen i vilket tillstånd det testade systemet befinner sig i. Samtidigt ger vi rekommendation vad som bör göras för att säkerställa och optimera driften.

I priset för detta analys-kit ingår: Tolkning av provresultat samt åtgärdsförslag vid felaktig vätskekemi. Svaret får Du inom c:a tre veckor. Du kan mot tillägg få utförliga analyser av ett flertal andra värden och även få svar inom fem arbetsdagar.

Distansanalys

För Dig som har långt till oss erbjuder vi även möjligheten att göra en distansanalys. Detta gör Du med ett Test kit, “Chemiclean Control”.
Läs mer om hur en nulägesanalys går till här.

kylma Köp Chemiclean Control i Kylmas butiker eller beställa dem från oss direkt.