Vätskeanalys-kit för kyl, värme- och återvinningssystem

Vätskeanalys – För dig som på ett enkelt sätt vill ta reda på statusen i ditt värme-,kyl -eller energiåtervinningsystem erbjuder vi möjligheten att göra en distansanalys med vårt vätskeanalyskit Chemiclean Control!

Du beställer lådan direkt här på sidan och den innehåller allt du behöver för att kunna ta ett vätskeprov som vi sedan hjälper dig att analysera. Svaret får du inom 3 veckor.

I priset ingår:
– Returporto
– Flaska att tappa vätska i
– Metallkemisk grundanalys med flera viktiga mätvärden
– Rapport med tolkning av analysresultaten
– Eventuella åtgärdsförslag om brister upptäckts

Vätskeanalys

Beställ vätskeanalys-kit eller boka nulägesanalys här

Adress

Så här enkelt är det att ta prov själv

Du kan också beställa ett analys-kit från Kylma & Refico eller köpa i deras butiker.

Chemiclean-metoden® är resultatet av mer än 20 års utveckling och ger dig som fastighetsägare marknadens mest kompletta lösning för optimering av värme-, kyl- och energiåtervinningssystem.

Följ oss gärna på LinkedIn