Vätskeanalys

Svaret får du genom Chemiclean-Control, marknadens smidigaste sätt att
analysera ditt värme, kyl- och energiåtervinningssystem!

Efter vår analys skickar vi dig en rapport enligt trafikljus-modellen, där kan du läsa hur systemet mår. Skulle det finnas några avvikelser kan du i rapporten också läsa vår rekommendation på vad som i så fall bör göras för att säkerställa och optimera driften

Vårt smarta analyskit ”Chemiclean-Control” kan beställas hos oss eller i någon av Kylmas butiker.