För dig som har långt till oss erbjuder vi även möjligheten att göra en distansanalys! Detta gör du med vårt vätskeanalys-kit Chemiclean Control för värme-, kyl- och energiåtervinningssystem. Kittet kan köpas genom att kontakta oss eller i en av Kylmas butiker. Lådan innehåller allt du behöver för att kunna ta ett vätskeprov som vi sedan hjälper dig att analysera.

I priset ingår returporto, provflaska, provtagningningsprotokoll, metallkemisk grundanalys med ett flertal viktiga mätvärden och tolkning av analysresultat med eventuella åtgärdsförslag. Svaret på analysen får du inom tre veckor.

Vi erbjuder även möjligheten att göra en tilläggsanalys för att avgöra sammansättningen av frysskyddsblandningar i den energibärande vätskan.