Kylsystem

För att kylsystemen ska vara energieffektiva är det viktigt att de är rena och korrosionsskyddade. Dålig vattenkvalité parat med hög syrehalt ökar på korrosionsprocessen i systemen vilket leder till försämrad värmeöverföring.

Kyl-, sjövattenväxlare, kylbatterier och kyltorn blir igensatta och försmutsade vilket leder till försämrad effektivitet samt ökade drift- och energikostnader.
Chemiclean erbjuder ett komplett program för att åtgärda och förebygga dessa problem. Vårt arbetsförfarande börjar alltid med en grundlig besiktning av systemen inklusive syremätning på plats vätskeprov samt kontroll av kyl-, sjövattenväxlare, kylbatterier m m för att fastställa systemens kondition. Därefter erhåller Du en rapport med eventuell åtgärdsrekommendation. Vid rengöring av ett kylsystem börjar vi med att CIP-rengöra kylväxlare, batterier och rörsystem. Slutligen installeras avgasare och filter på systemet för att säkerställa ett rent och energieffektivt system.

Efter avslutat arbete ingår ettårskontroll och service inklusive kontroll av vätskor, filterbyte samt rapport vid varje servicebesök.

pdfVätskeanalys Chemiclean CONTROL

korrosionKorrosion

rengöring-kylväxlarekylsystem

Bilder & Video

vvxCIP rengöring Primär och sekundärsida