Kylsystem kan på grund av beläggningar få en kraftigt försämrad effekt och behöver då rengöras. De värmeöverförande ytorna blir så småningom belagda med exempelvis kalk, korrosionsprodukter, mikroorganismer eller olja.Detta leder till igensatta ventiler, kylväxlare och kylbatterier som i sin tur leder till ojämn kylfördelning med ökade energikostnader som följd.CHEMICLEAN har ett komplett rengöringsprogram för de flesta typer av beläggningar och system.