Sedan många år har Chemiclean varit den som branschen vänt sig till när ett system behövt åtgärdas. Vi utför allt från mindre åtgärder till kompletta rekonditioneringar av de största klimatsystem i såväl kommersiella fastigheter som inom industrin. Vi har samtliga tjänster i egen regi, vilket tillsammans med vår forskning & utveckling samt tillverkning erbjuder en komplett service och support. Det finns med andra ord ingenting som är främmande för oss.

Vi ger våra kunder en unik fördel, som endast kan fås av att vara heltäckande på samtliga områden inom området rekonditionering av klimatanläggningar.a

För att säkerställa trygghet i vardagen erbjuds alltid ett års service och support.

I vår egenskap av Preferred Partner åt Alfa Laval är vi den givna kontakten för samtliga åtgärder såsom rengöring, utbyggnad, ompackning eller kontroll av deras produkter. Våra tekniker utbildas i både egen och Alfa Lavals regi fortlöpande för att säkerställa att de allra senaste rönen inom området tillämpas i våra processer.