Energieffektivisering – Rena system sparar energi och sänker kostnaderna

Dom flesta vet att en stor del av energiåtgången i bostadshus går åt uppvärmning. Men vad många inte vet är att energiåtgången påverkas av hur värmesystemet mår på insidan. Ett värmesystem mår dåligt när luft kommer in och orsakar rost inifrån. Små bitar av rosten lossnar och kan täppa igen ledningar och element vilket leder till sämre värmeöverföring och ojämn värmefördelning. På längre sikt ökar också slitaget på systemet för att ledningarna tunnas ut när de rostar och för att rosten blästrar systemet inifrån vilket kan leda till läckage.

Chemiclean har som ledande aktör i över 25år hjälpt bostadsföreningar att rengöra och utrusta sina värmesystem med magnetitfilter och därigenom öka dess effektivitet. Det är helt enkelt så att rena värmesystem sparar både energi och pengar. Vi har genom mycket arbete och erfarenhet utvecklat det vi kallar för Chemiclean-metoden. Det är en heltäckande tre stegs process som möjliggör att värmesystem kan fungera på optimal nivå.

Visste du att den vanligaste felanmälan i BRFer är fel temperatur i elementen?
Våra kunder kan få 5-30% lägre energiförbrukning beroende på smutsighetsgrad i systemet vid start

Chemiclean–metoden® steg för steg..

Vätskeanalys
1

Mätning & Analys

  • Vätskeprovtagning
  • Besiktning av värmeväxlare
  • Inventering av system
  • Analysrapport
  • Åtgärdsrekommendationer

Första steget är att utföra en grundlig analys av systemvätskan och en kontroll av värmeväxlarna samt systemet som helhet. Vi utför provtagning både på plats och i vårt laboratorium om nödvändigt. Utifrån analysresultaten fastställs systemets prestanda vilket tillsammans med förslag på förbättringsåtgärder sammanställs i en rapport.

2
Planering & Utförande
  • Rengöring av värmesystem
  • Systemrengöring
  • Vätskeoptimering

Andra steget är rekonditionering av systemet. Detta innebär att vi rengör systemet från insidan så att alla metal -och kalkpartiklar som kan ha byggts upp och hindra värmefördelningen försvinner. Vi balanserar sen vätskan i systemet på rätt sätt för att förhindra vidare korrosion.

3
Optimering & Underhåll

I tredje och sista steget utgår vi från åtgärdsrekommendationerna och samtal med kund om huruvida systemet skulle behöva avgasare för att eliminera att syre kommer in i systemet och orsaka rost på insidan samt vilket slags filter som behövs. Vi gör en efterbesiktning för att säkerställa hög funktionalitet. Detta följs ofta av ett serviceavtal där vi 1-2 gånger om året kommer och genomför en kontroll samt byter filter.

Chemiclean-metoden-ror

Serviceavtal – vi sköter servicen så slipper ni!

Chemiclean erbjuder också löpande serviceavtal. Det innebär att för er som bor inom Stockholmsområdet kommer vi årligen och utför en nulägesanalys samt byter filter om ni har sådana. Vi förser er sen med en rapport som visar om det skett förändringar och om/hur dessa behöver åtgärdas. På detta sätt kan du vara säker på att systemet fortsätter prestera på optimal nivå och ni slipper energiförluster och onödigt höga kostnader.

Referenser

För er utanför Stockholm/Göteborg/Malmö

 Tyvärr har vi ännu en begränsad mängd verksamhet gentemot BRFer utanför Sveriges tre största städer. Men om ni ändå är intresserade av att ta reda på statusen i ert värmesystem går det bra att beställa vårt provkit (länk till sidan om analyskittet). Du beställer lådan direkt här på sidan och den innehåller allt du behöver för att kunna ta ett vätskeprov som vi sedan hjälper dig att analysera. Svaret får du inom 3 veckor. Fyll i dina uppgifter nedan.

Beställ vätskeanalys-kit eller boka nulägesanalys här

Adress

Bilder & Video

vvx Systemrengöring Chemiclean Systems AB