En stor del av husets energianvändning går till uppvärmning. Genom att se till att drift, funktion och effektivitet är bra, både för enskilda delar och för systemet som helhet, kan du spara både energi och pengar.

Värmesystemet är ständigt utsatt för luft och syre vilket orsakar invändig korrosion. Detta leder till igensättningar, kalla radiatorer, ojämn värmefördelning i fastigheten och nedsatt effektivitet i värmeväxlarna. Följden av detta blir att värmekostnaderna ökar. Chemiclean fokuserar på att lösa dessa problem och på att säkerställa bästa möjliga funktionalitet och livslängd för värmeöverföringsprocesserna.

Chemiclean–metoden® steg för steg..

1

I en nulägesanalys ingår en grundlig analys av systemvätskan och kontroll av värmeväxlarna. Utifrån analysresultatet fastställs systemets prestanda som presenteras i en utförlig rapport tillsammans med förslag till förbättrande åtgärder..

2

Genom Chemiclean-metoden® rengör vi systemet och återställer felaktig vätskekemi samtidigt som vi skapar förutsättningar för den maximala energieffektivitet som systemet en gång var projekterat för.

3

För att sedan skydda systemet mot korrosion och bibehålla den maximala energieffektiviteten man uppnått, utrustas systemet med våra effektiva filter och avgasare.

besiktning Nulägesanalys

När du bokar en besiktning gör vi en nulägesanalys, i denna ingår en grundlig analys av systemvätskan och kontroll av värmeväxlarna. Utifrån analysresultatet fastställs systemets prestanda som presenteras i en utförlig rapport tillsammans med förslag till förbättrande åtgärder. Läs mer om nulägesanalys här.

Fyll i dina uppgifter nedan

[iphorm id=”2″ name=”Fyll i dina uppgifter nedan”]

Chemiclean-metoden-ror

Chemiclean-metoden® är resultatet av mer än 20 års utveckling och ger dig som fastighetsägare
marknadens mest kompletta lösning för optimering av värme-, kyl- och energiåtervinningssystem.

Ladda ner PDF filer.

Bilder & Video

vvx Systemrengöring Chemiclean Systems AB