Energieffektivisering – Rena system sparar energi och sänker kostnaderna

Dom flesta vet att en stor del av energiåtgången i bostadshus går åt uppvärmning. Men vad många inte vet är att uppvärmningen påverkas av hur värmesystemet mår på insidan. Ett värmesystem mår dåligt när luft kommer in och orsakar rost inifrån. Små bitar av rosten lossnar och kan täppa igen ledningar och element vilket leder till sämre värmeöverföring och ojämn värmefördelning. På längre sikt ökar också slitaget på systemet för att ledningarna tunnas ut när de rostar och för att rosten blästrar systemet inifrån vilket kan leda till läckage.

Chemiclean har som ledande aktör i över 25år hjälpt bostadsföreningar att rengöra och optimera sina värmesystem och därigenom öka dess effektivitet. Det är helt enkelt så att rena värmesystem sparar både energi och pengar. Vi har genom mycket arbete och erfarenhet utvecklat vad vi kallar för Chemiclean-metoden. Det är en heltäckande tre stegs process som möjliggör att värmesystem kan fungera på optimal nivå.

Läs mer om hur vi kan sänka era kostnader

“Visste du att den vanligaste felanmälan i BRFer är fel temperatur i elementen?”

“Våra kunder får 5–20% lägre energiförbrukning beroende på smutsighetsgraden i systemet vid start”

Chemiclean–metoden® steg för steg..

Vätskeanalys
1

Mätning & Analys

 • Vätskeprovtagning
 • Besiktning av värmeväxlare
 • Inventering av system
 • Analysrapport
 • Åtgärdsrekommendationer

Första steget är att utföra en grundlig analys av systemvätskan och en kontroll av värmeväxlarna samt systemet som helhet. Vi utför provtagning både på plats och i vårt laboratorium om nödvändigt. Utifrån analysresultaten fastställs systemets prestanda vilket tillsammans med förslag på förbättringsåtgärder sammanställs i en rapport.

2
Planering & Utförande
 • Rengöring av värmesystem
 • Systemrengöring
 • Vätskeoptimering

Andra steget är rekonditionering av systemet. Detta innebär att vi rengör systemet från insidan så att alla metal -och kalkpartiklar som kan ha byggts upp och hindra värmefördelningen försvinner. Vi balanserar sen vätskan i systemet på rätt sätt för att förhindra vidare korrosion.

3
Optimering & Underhåll
 • Avgasare
 • Filter
 • Efterbesiktning
 • Uppföljning & Service

I tredje och sista steget utgår vi från åtgärdsrekommendationerna och samtal med kund om huruvida systemet skulle behöva avgasare för att eliminera att syre kommer in i systemet och orsaka rost på insidan samt vilket slags filter som behövs. Vi gör en efterbesiktning för att säkerställa hög funktionalitet. Detta följs ofta av ett serviceavtal där vi 1-2 gånger om året kommer och genomför en kontroll samt byter filter.

Chemiclean-metoden-ror

Chemiclean-metoden® är resultatet av mer än 20 års utveckling och ger dig som fastighetsägare
marknadens mest kompletta lösning för optimering av värme-, kyl- och energiåtervinningssystem.

Serviceavtal – vi sköter servicen så slipper ni!

Chemiclean erbjuder också löpande serviceavtal. Det innebär att för er som bor inom Stockholmsområdet kommer vi årligen och utför en nulägesanalys samt byter filter om ni har sådana. Vi förser er sen med en rapport som visar om det skett förändringar och om/hur dessa behöver åtgärdas. På detta sätt kan du vara säker på att systemet fortsätter prestera på optimal nivå och ni slipper energiförluster och onödigt höga kostnader.

Referenser

”Föreningen fick en prestandaförbättring mätt som CoP (värmefaktor) på ca 10-15%. Vi är mycket nöjda med resultaten och Chemiclean har visat sig vara ett pålitligt och serviceinriktat företag” – BRF Hamnmagasinet, Kjell Wallin ordförande

”I egenskap av förvaltare på HSB arbetar jag med ett antal bostadsrättsföreningar som anlitat Chemiclean. Vi kan konstatera att systemen blivit betydligt renare och problemen med igensättningar och läckage har eliminerats” – Kjell Nilsson, förvaltare

”Vi har under några års tid anlitat Chemiclean. Efter utvärdering av effekten av deras metoder har vi konstaterat att systemen blivit betydligt renare. Då Chemiclean visat sig vara seriösa och erbjuder en bra produkt vill vi ge våra varmaste rekommendationer” – Lennart Nordlund, HSB Södertörn Boservice, teknisk chef.

besiktning Nulägesanalys

När du bokar en besiktning gör vi en nulägesanalys, i denna ingår en grundlig analys av systemvätskan och kontroll av värmeväxlarna. Utifrån analysresultatet fastställs systemets prestanda som presenteras i en utförlig rapport tillsammans med förslag till förbättrande åtgärder. Läs mer om nulägesanalys här.

Fyll i dina uppgifter nedan

För er utanför Stockholm/Göteborg/Malmö – Tyvärr har vi ännu en begränsad mängd verksamhet gentemot BRFer utanför Sveriges tre största städer. Men om ni ändå är intresserade av att ta reda på statusen i ert värmesystem går det bra att beställa vårt provkit (länk till sidan om analyskittet). Du beställer lådan direkt här på sidan och den innehåller allt du behöver för att kunna ta ett vätskeprov som vi sedan hjälper dig att analysera. Svaret får du inom 3 veckor.

Beställ vätskeanalys-kit här

Adress

Ladda ner PDF filer.

Bilder & Video

vvx Systemrengöring Chemiclean Systems AB