På Chemiclean har vi alltid varit aktiva och engagerade i miljöfrågan. Redan 1997 formulerade vi branschens första miljöpolicy som bland annat innebar att vi alltid skulle ta miljöhänsyn i valet av produkter och arbetsprocesser.
2004 beslutade vi oss för att certifiera Chemiclean enligt miljöstandarden ISO 14001 och därigenom återigen bevisa vår ställning som branschens ledande aktör inom miljöområdet.

I år har vi i vår strävan att förbättra oss även kvalitetscertifierat bolaget enligt ISO 9001.
Vår kvalitetscertifiering kommer att gynna våra kunder genom att ytterligare stärka vår kundfokus, förbättra vår leveransförmåga och öka effektiviteten i verksamheten.

Chemicleans certifieringar enligt ISO 9001 och ISO 14001 innebär att vi och vår verksamhet löpande granskas av en extern ackrediterad revisor för att se till att våra högt satta mål uppnås och att verksamheten ständigt förbättras med avseende på såväl kvalitet som miljö.

Kvalitetspolicy

Chemiclean erbjuder tjänster och produkter för problemfri drift, energibesparing och energieffektivisering av klimatsystem i fastigheter och industrier. Företaget vill vara ledande inom branschen känt för att skapa kundnöjdhet och ha hög kvalitet på sina tjänster.

Våra kunder kan förvänta sig att vi:

 • Levererar i tid och enligt avtal
 • Har ett komplett erbjudande av produkter och tjänster inom vårt område
 • Samarbetar med utvalda, branschledande partners
 • Följer utvecklingen i branschen och inför förbättrade produkter och metoder
 • Kompetensutvecklar både chefer och medarbetare
 • Engagerar personalen till att uppfylla kundens önskemål, behov och förväntningar

Varje anställd åtar sig att uppfylla kundkrav och förväntningar samt att bidra till att ständigt höja kvalitetsnivån på våra produkter och tjänster.


Branko Kuljic
Verkställande direktör, Chemiclean Systems AB

 

Miljöpolicy

Chemiclean ska uppnå minskad negativ miljöpåverkan genom att ledning och medarbetare;

 • Håller hög servicegrad och använder resurseffektiva metoder
 • Kontinuerligt utvecklar sin kompetens
 • Prioriterar miljöcertifierade leverantörer och miljömärkta produkter
 • Följer gällande lagar och förordningar för verksamheten
 • Ständigt förbättrar verksamheten och förebygger negativ miljöpåverkan genom att aktivt arbeta med tidsatta och mätbara mål för miljö, hälsa och säkerhet*
 • Vårdar sina relationer med kunder, leverantörer, partners och övriga medarbetare.

*Mål för inköp/materialtillförsel, energianvändning, egna transporter, avfall och kemikalieanvändning/förbrukning.


Branko Kuljic
Verkställande direktör, Chemiclean Systems AB