CHEMICLEAN har utvecklat en effektiv och miljövänlig rengöringsmetod för kylväxlare. Med rengöringen uppnås en förbättrad verkningsgrad av dessa vilket ger en effektivare värmeavgivning och i slutändan lägre energikostnader.

Rengöringen utförs med ett av oss utvecklat COMBI aggregat så att en sluten krets erhålls.

Med CHEMICLEAN-metoden® pumpas en 50- gradig lösning med miljövänliga biologiskt nedbrytbara kemikalier genom kylväxlarnas primär- respektive sekundärsida. Den rengörande effekten förstärks med hjälp av en kompressor, vilken avger små luftbubblor som gör att kavitationen ökar.

Slutligen spolas objekten rena från båda sidor innan de återansluts till systemet. Hela processen tar cirka 8 timmar, vilket innebär att rengöring även kan utföras under den kalla årstiden utan större risk för nedkylning av fastigheten.

video
play-sharp-fill

Rengöring VVX

Värmeväxlarservice

rengoringsaggregat Rengöringsaggregat CIP MINI SPLIT

rengoringsaggregat Rengöringsaggregat CIP 1

rengoringsaggregat Rengöringsaggregat CIP 2