Chemiclean rengör batterier invändigt och utvändigt enligt vår utarbetade metod CIP (Cleaning In Place).

CHEMICLEAN har utvecklat en effektiv och miljövänlig rengöringsmetod för ventilationsbatterier. Med rengöringen uppnås en förbättrad verkningsgrad av objektet vilket ger en effektivare värmeavgivning och i slutändan lägre energikostnader. Rengöringen utförs med vårt egenhändigt utvecklade COMBI 1 aggregat så att en sluten krets erhålls.

Med CHEMICLEAN-metoden® pumpas en 50- gradig lösning med biologiskt nedbrytbara kemikalier genom batterierna. Den rengörande effekten förstärks med hjälp av en kompressor, vilken avger små luftbubblor som gör att kavitationen ökar. Sedan spolas objekten rena innan de återansluts till systemet.

Utvändigt rengörs batterierna med het ånga för bästa resultat.

ventilationsrengöring