Värmeåtervinningssystem kan på grund av beläggningar få en kraftigt försämrad effekt och behöver då rengöras. De värmeöverförande ytorna blir så småningom belagda med exempelvis kalk, korrosionsprodukter, mikroorganismer, damm, fett eller olja.

Detta leder till igensatta ventiler, kanaler, rotorer och luftbatterier som i sin tur leder till ojämn värmefördelning med ökade energikostnader som följd.

I vätskeburna system är det av största vikt att regelbundet kontrollera vätskekemin. Om analysen ger vid handen att en korrosionsprocess pågår behöver systemet tappas ur samt vätskor omhändertas för destruktion. Systemet skall därefter rengöras invändigt för att avlägsna korrosion och försmutsningar innan ny vätska med rätt specifikationer påfylles. Att detta görs korrekt är av största vikt för att säkerställa funktionen och förhindra fryssprängning.

CHEMICLEAN erbjuder kompletta rengöringsprogram för de flesta typer av beläggningar och system.

systemrengoring Systemrengöring

energiåtervinning-rekonditionering cip-energiåtervinning