Chemiclean AB erbjuder marknadens smartaste och senaste generation vakuumavgasare Spirovent Superior S250, S400 och S600. Tack vare unika “smartswitch”-funktionen arbetar Spirotech avgasare bara när det behövs.

COMBI transportabla avgasning, rengörings- och påfyllningsautomater
I vissa fall kanske Du anser det är tillräckligt att tillfälligt installera en avgasare, exempelvis efter att Du gjort en större påfyllning. Därför har vi utvecklat en serie mobila avgasare som enkelt kan flyttas mellan undercentraler. Allt fler fastighetsägare har insett ekonomin i att på detta sätt avgasa systemen i en fastighet som ett effektivare och systemskyddande alternativ till den manuella avluftningen. Även denna kan levereras i kundspecifikt utförande. Mobil avgasare MOBIL S250 och MOBIL S400.

Typ RSK# Anslutning tappkallvatten Dimension tappkallvatten Höjd/Bredd/Djup Elanslutning Max. arbetstryck filter avluftning Funktion
SPIROVENT
SUPERIOR S250
4426382 Frilöpande mutter G¾” Ansl. ¾”/ 22mm 524/386/252 mm Kabel/230V 0,5-2,5 bar Ja Ja Värme/Kylsystem
SPIROVENT
SUPERIOR S400
4426355 Frilöpande mutter G¾” Ansl. ¾”/ 22mm 930/346/334 mm Kabel/230V 4,0 bar Ja Ja Värme/Kylsystem
SPIROVENT
SUPERIOR S600
4426361 Frilöpande mutter G¾” Ansl. ¾”/ 22mm 1020/673/360 mm Kabel/230V 6,0 bar Ja Ja Värme/Kylsystem

Ladda ner PDF filer.