Fastighetsglykol

Chemiclean erbjuder ett komplett sortiment av Recyctec glykoler anpassade för fastighetsanvändning, både etylen- och propylenglykol. Flera av produkterna är bedömda och finns listade hos Byggvarubedömningen. Tillsatt inhibitor i EarthCare Glycol är inte märkningspliktig enligt förordning (EG) nr 1272/2008 CLP. Och innehåller inte nitrit-, amin-, fosfat-, borax- och silikatsalter. Hjälp oss sluta kretsloppet för glykol.