CIP rengöring av värme-, kyl- och sjövattenväxlare
I takt med att energikostnaderna skjuter i höjden ökar också behovet av att reducera energiförbrukningen. Värmeväxlare, oavsett typ, får p g a beläggningar en kraftigt försämrad effekt och behöver då rengöras.

Kalkavlagringar, korrosionsprodukter och andra typer av beläggningar avlägsnas effektivt genom att en lämplig tvättvätska cirkuleras genom objektet. CIP- rengöring kan användas till alla typer av växlare utan att de behöver demonteras.

Chemiclean utför även mekanisk rengöring genom att demontera/öppna plattvärmeväxlare.

Rengöring VVX

Rengöring sjövattenväxlare

Värmeväxlarservice

Utbildning