För att få en god uppfattning om anläggningens kondition erbjuds våra kunder Nulägesanalyser. Vi undersöker effektivitet och verkningsgrad i Era värmeväxlare samt utför syremätning på plats. På så sätt kan vi bedöma om det finns inträngning av luft eller påfyllningar av syrerikt vatten vilket utgör stor risk för höjd korrosion och stor försmutsning av vätskesystem.

Efter provtagning analyseras systemvätskan.
Chemiclean AB utför vätskeanalyser i eget laboratorium eller hos ackrediterad labb. Dessa värden databehandlas och därefter erhåller kunden en utförlig rapport tillsammans med förslag till förbättrande åtgärder. Chemicleans spetskompetens om vätskekemin grundläggande betydelse för välfungerade fastighetssystem möter allt större intresse på marknaden.

Chemiclean Control

För Dig som har långt till oss erbjuder vi även möjligheten att göra en distansanalys. Detta gör Du med ett Test kit, “Chemiclean Control”, som bland annat kan köpas i Kylmas butiker.

Provsatsen omfattar provflaska, provtagningsprotokoll och portofri returetikett. Efter vätskeprovanalysen rapporterar vi enligt trafikljusmodellen i vilket tillstånd det testade systemet befinner sig i. Samtidigt ger vi rekommendation vad som bör göras för att säkerställa och optimera driften.

I priset för detta analys-kit ingår: Tolkning av provresultat samt åtgärdsförslag vid felaktig vätskekemi. Svaret får Du inom c:a tre veckor. Du kan mot tillägg få utförliga analyser av ett flertal andra värden och även få svar inom fem arbetsdagar.

Beställ vätskeanalys-kit eller boka nulägesanalys här

Adress