Värmesystem

För att värmesystem ska vara energieffektiva är det viktigt att de är rena och korrosionsskyddade. Dålig vattenkvalité i med hög syrehalt ökar på korrosionsprocessen i systemen vilket leder till försämrad värmeöverföring. Värme-, tapp-, och ventilationsväxlare blir igensatta och försmutsade vilket leder till försämrad effektivitet samt ökade drift- och energikostnader. Chemiclean erbjuder ett komplett program för att åtgärda och förebygga dessa problem.

Vårt arbetsförfarande börjar alltid med en grundlig besiktning av system inklusive syremätning på plats, vätskeprov samt kontroll av värme-, tapp-, och ventilationsväxlare m m för att fastställa systemens kondition. Därefter erhåller kunden rapport med eventuell åtgärdsrekommendation.

Vid rengöring av ett värmesystem börjar vi med att CIP- rengöra värmeväxlare och rörsystem. Slutligen installeras avgasare och filter på systemet för att säkerställa ett rent och energieffektivt system.

Efter avslutat arbete ingår ett års kontroll och service inklusive kontroll av vätskor, filterbyte samt rapport vid varje servicebesök.

pdfKlarar era värmeväxlare vintern?

pdfVätskeanalys Chemiclean CONTROL

pdfSänk kostnaden med sänkt returtemperatur

pdfBRF Se över ert värmesystem

korrosionKorrosion

patron-filterrengöring värmeväxlare

Bilder & Video – Beläggningar

vvx