En stor del av husets energianvändning går till uppvärmning. Genom att se till att drift, funktion och effektivitet är bra, både för enskilda delar och för systemet som helhet, kan du spara både energi och pengar.

Värmesystem är ständigt utsatta för luft och syre vilket orsakar invändig korrosion. Detta leder till igensättningar, kalla radiatorer, ojämn värmefördelning i fastigheten och nedsatt effektivitet i värmeväxlarna. Följden av detta blir att värmekostnaderna ökar. Chemiclean fokuserar på att lösa dessa problem och på att säkerställa bästa möjliga funktionalitet och livslängd för värmeöverföringsprocesserna.

Chemiclean–metoden® steg för steg..

1

I en nulägesanalys ingår en grundlig analys av systemvätskan och kontroll av värmeväxlarna. Utifrån analysresultatet fastställs systemets prestanda som presenteras i en utförlig rapport tillsammans med förslag till förbättrande åtgärder..

2

Genom Chemiclean-metoden® rengör vi systemet och återställer felaktig vätskekemi samtidigt som vi skapar förutsättningar för den maximala energieffektivitet som systemet en gång var projekterat för.

3

För att sedan skydda systemet mot korrosion och bibehålla den maximala energieffektiviteten man uppnått, utrustas systemet med våra effektiva filter och avgasare.

Värmesystem

Chemiclean-metoden-ror

Chemiclean-metoden® är resultatet av mer än 20 års utveckling och ger dig som fastighetsägare
marknadens mest kompletta lösning för optimering av värme-, kyl- och energiåtervinningssystem.

Bilder & Video

vvx Systemrengöring Chemiclean Systems AB CIP rengöring Primär och sekundärsida

Ladda ner PDF filer.

Värmesystem – Spara energi och få jämn värme med Chemiclean!

Ett värmesystem som fungerar som det ska drar mindre energi och ger det önskade resultatet, nämligen effektiv och jämn värme. Den service värmesystem får kan få väldigt stor betydelse för hur väl de fungerar. Chemiclean har ett unikt koncept som kombinerar analys, rengöring och förebyggande behandling. Vår metod är miljövänlig och används av små och stora fastigheter över hela Sverige för väl fungerande värmesystem!

Service värmeväxlare fungerar bättre av

Värmesystemets effektivitet blir inte sämre från en dag till en annan. Det här är en gradvis process som har att göra med systemets skick. Det är viktigt att då och då kolla värmesystem för att se hur allting fungerar. När korrosion och felaktig vätskekemi väl är ett faktum så syns det på energiräkningen.

För att värmesystem ska fungera som tänkt så är det alltså A och O att jobba med service som byggs upp på rätt sätt. Chemiclean har idag lång erfarenhet av rengöring värmesystem återställs av. Med tiden har vi insett att det i grund och botten handlar om 3 mycket viktiga steg:

besiktning Nulägesanalys

Steg 1: Analys av nuvarande situation

Vi börjar med en Nulägesanalys för att se status på värmesystem. Här kommer systemvätskan att kontrolleras och analyseras. Besiktning av värmeväxlare sker och det går att få en uppfattning om prestandan systemet erbjuder.

När analysen är genomförd så skapas en rapport med möjliga åtgärder som skulle kunna förbättra värmesystemets prestanda. Det här ger en god överblick och det går att fundera lite på värdet av vissa uppgraderingar.

Analysen är viktig inte bara för att vi här kan se om rengöring värmeväxlare och system förbättras av behövs. Det kan ju finnas fler insatser som får väldigt viktiga konsekvenser för prestanda och kostnad av drift. Rapporten blir därmed en otroligt viktig utgångspunkt för nästa steg.

Injustering

Steg 2: Injustering värmesystem blir bättre av samt rengöring av värmeväxlare

Nästa steg blir att ta tag i de punkter som vi listat i rapporten. Här kommer injustering av värmesystem att ske då det behövs. Dessutom kan vi med den unika Chemiclean-metoden® få fin rengöring av plattvärmeväxlare och andra typer av värmeväxlare som finns i systemet.

Om vätskeanalys av värmesystem visat att det innehåller en felaktig vätskekemi så kommer detta att återställas.

Steg 2 innebär också att det går att återställa systemet till sitt ursprungliga syfte och skick. Med rena rör kan värmesystem återgå till maximal energieffektivitet. Detta särskilt då vätskekemin är korrekt.

Hur man får rent värmesystem för att återgå till högre energieffektivitet är en konst som vi med åren har förfinat. Det är givetvis en fördel att ta tag i besiktning av värmesystem i god tid. Men även om det har gått lång tid sedan senaste värmesystemrengöringen så går det att rädda och ta tag i det som förhindrar effektiv uppvärmning.

Förebyggande

Steg 3: Förebyggande åtgärder för att skydda systemet

När systemet är rent och injusterat är det förstås viktigt att tänka framåt. Därmed blir steg nummer 3 att se på hur värmesystem kan skyddas. Vi vill hålla korrosion borta och se till att den maxade värmeeffekten förblir maxad.

På grund av detta utrustas systemet med effektiva avgasare och filter. Det kan vara magnetfilter för värmesystem och skräddarsydda lösningar som passar perfekt in. Vi kan också utrusta värmesystem med avgasare som ökar prestandan.

Det förebyggande arbetet är minst lika viktigt som de praktiska åtgärderna med rengöring och byte av delar. Genom att skydda värmesystem så får ni det ju att hålla längre. En del av det förebyggande arbetet är att besiktiga värmesystem med regelbundna kontroller.

Fel och begynnande korrosion som upptäcks på tidigt stadie är mycket enklare att hantera än skador som har blivit mycket större. Se därmed till att ha en god rutin för undersökningar och service av värmesystem.

Värmeväxlare

Spara pengar med Chemicleans unika lösning

Chemiclean är i grund och botten utvecklat som ett svar på det ökade behovet av energieffektivisering. Det är svårt att komma runt problemet med värmesystem som drabbas av rost.

Fastigheters värmesystem är ju konstant utsatta för luft och syre. Tids nog kommer detta att leda till korrosion och det är då som igensättningar skapas. Resultatet blir radiatorer som inte värmer trots att man skruvar på värmen till max.

Den som underhåller en fastighet kan inte lösa de här inre problemen som beror på rost och andra obalanser. När värmefördelningen i en fastighet blir ojämn så syns det på elräkningen. Detta trots att många klagar på att det är kallt!

Nedsatt effektivitet i värmeväxlare kan alltså lösas med Chemicleans unika patent. Det här är en metod som är väl beprövad och som är enkel att genomföra. Rengöring och justering av värmevätskor kan vara svaret på de ökade energikostnaderna. Både idag och i framtiden!

En värmeväxlarplatta utsätts ju inte bara för rost. Beläggningar som kalk kan också blir problematiska. Det räcker med 1 mm beläggning för att värmeöverföringen ska minskas med över 25%. Det här kan vara klokt att ha i åtanke då ni planerar in rengöring av värmesystem.

När returtemperaturen på den utgående fjärrvärmeledningen sänks så kan det leda till att fastighetsägaren får en bonus istället för avgift. Det blir lägre fjärrvärmekostnader som kommer att märkas redan det första året efter den grundliga analysen och rengöringen.

Ett renare system ger billigare energi, så enkelt är det!

Effektiv rengöring av värmeväxlare utan nedmontering

Rena värmeväxlare kan låta som ett stort projekt och det är klart att det finns fastigheter som minns besvärliga procedurer. Chemiclean är en lösning på detta tidsgissel och stök. Den här metoden går ut på att man jobbar med CIP, Clean In Place.

På svenska skulle vi kunna säga Göra-Rent-På-Plats. Det betyder att rengöringen av värmeväxlare sker på den plats där växlarna finns. Vi behöver inte montera ned värmesystemet eller plocka isär delar på ett besvärligt sätt.

Chemiclean är en metod som en gång i tiden togs fram tillsammans med Alfa Laval Nordic AB och som idag gör livet lättare för så många företag och fastighetsägare. De nedsmutsade växlarna blir snabbt rena igen och så kan de användas igen precis som tidigare.

Rengöring
Provanalys

Effektiv provanalys av värmevätska är viktig

För att få bättre insikt i hur det ser ut inuti systemet så är det viktigt att utföra vätskeprov. Ett vätskeprov ger oss information om driftsäkerheten i värmesystemet. Med en enkel provflaska och ett provtagningsprotokoll så kan ni snabbt få reda på status.

Vi genomför vätskeprovanalys och använder trafikljusmodellen för att ge ett betyg vad gäller värmesystemets skick. Om det behövs så kommer vi att rekommendera vad som bör göras för att optimera driften och även se till att den är säker.

Är vätskekemin felaktig så vet vi hur detta kan korrigeras. Svaret kommer snabbt. Det tar inte mer än cirka 3 veckor att klara av en komplett analys med åtgärdsförslag. Det går också att få analyser av flera andravärden på en veckas tid.

När är det dags att se över värmesystem?

När det blir kallt och vi inser att det inte går att gå i ytterkläder inomhus så är det hög tid att ta hand om ett värmesystem som inte gör sitt jobb. Fast det här är verkligen i sista sekund. Det är mycket bättre att vara ute i god tid och få en analys av värmesystemet långt innan Kung Bore gör sitt återtåg.

Några viktiga fördelar med tidig värmesystemkontroll:

  • Ni får mer tid på er att fatta beslut
  • Det går att se på möjliga lösningar utan att brådska
  • Det går att boka in service när det passar bäst
  • När vintern väl kommer är systemet väl fungerande

Det är med service av värmesystem som med allt annat. När vintern kommer är det många som inser att de behöver den. Om ni tänker lite tidigare på att serva värmeväxlare och se över värmesystemet inför vintern så ger det många fördelar.

I vissa fall kanske det blir tal om att byta ut delar eller hela systemet. Men många gånger så är det fullt möjligt att med proper rengöring av värmesystem och injusteringar få den fina effektiviteten åter. Helt utan stress och precis då det passar bäst rent tidsmässigt!

Miljövänlligt

Miljövänligt underhåll av värmesystem är möjligt!

Innan det går att genomföra förebyggande insatser för att skydda värmesystemet så måste det rengöras. Det är förstås inte helt enkelt att få bort rost, kalk och andra beläggningar inuti ett rörsystem och på växelplattor.

Recond Plus är en rengöringsvätska som Chemiclean har tagit fram för att kunna göra rent inuti värmeelement och rörsystem utan att skada miljön. Recond Plus är nämligen en miljövänlig produkt som löser smuts på ett effektivt men skonsamt sätt.

Produkten ger sig bara på avlagringar och rost. Den kommer inte att skada värmesystemet som rengörs. När systemet har behandlats på detta vis så går det att skölja systemet med vanligt vatten. Då kommer smuts att komma ut och vattenflödet blir jämnt och fint igen.

Med avgasning kan det fria syret tas bort och därmed får systemet skydd mot korrosion utan att detta innebär en belastning på miljön. Med ett särskilt filter går det att få ut smuts som eventuellt blir kvar efter denna process. Det hela kan avslutas med avluftning där man med vakuum-avgasare får ut luft för att få bästa möjliga effektivitet.

Med rätt teknik och skonsamma produkter kan vi alltså få värmesystem att hålla mycket längre och att ge bättre värmefördelning. Det är viktigt för den lokala miljön såväl som i ett större sammanhang där vi bidrar till viktiga insatser för bättre energihållning.

Chemicleans metod är med andra ord mycket positivt i flera avseenden. Den är effektiv och exakt och lämnar dig med bättre förutsättningar för värmeekonomi samt med ett gott samvete vad gäller miljö.

Hur kan ni få hjälp med analys och rengöring av värmesystem?

Det hela börjar med ett första samtal för att ta reda på hur det ser ut i er fastighet. Med över 20 års erfarenhet har vi sett det mesta. Men det är viktigt med skräddarsydda lösningar som är byggda för det system för värme som ni använder er av.

När vi har fått lite mer information kan vi börja med analys för att sedan ta nästa steg och korrigera det som behöver korrigeras samt rengöra värmeväxlar och rör. Vidare kan vi också förebygga och komma fram till en bra plan för kommande underhåll och rengöring av ert värmesystem så att det ger det stöd som krävs under de kalla vintermånaderna.

Ni är välkomna att kontakta oss på Chemiclean med frågor och för att berätta mer om ert värmesystem och de brister som eventuellt bör åtgärdas. Det tar inte lång tid att se närmre på vad som skulle kunna göras och att nå målet om billigare energi trots jämn och fin värme då den behövs!