Utöver den invändiga rengöringen behöver återvinningsbatterier rengöras utvändigt. Fett, damm och andra luftföroreningar sätter gradvis igen kanalerna och reducerar på så sätt verkningsgraden på återvinningssystemet. Den reducerade genomsläppligheten kommer naturligtvis också ha en menlig inverkan på luftkvaliteten i fastigheter.

En rengöring med dammsugare kommer att ha verkan upp till, i bästa fall, ett par centimeters djup.

En högtryckstvätt kommer sällan att kunna rengöra batterierna genomgående, utan oftast kommer endast föroreningarna att kompakteras längre in i dessa och effektivt hindra genomströmningen. Det är inte heller ovanligt att lamellerna stukas med ett ohjälpligt skadat återvinningsbatteri som resultat.

På Chemiclean har vi efter mångårigt studium av problematiken utvecklat ett rengöringsaggregat som avger ånga. Denna ånga kan avges med kontinuerligt variabel fuktighet så att en optimal rengöring av samtliga typer av återvinningsbatterier möjliggörs.

När rätt ångpenetration erhållits forsar fett, damm och smuts ut ur batterierna vilka rengörs genomgående, som regel intill nyskick.

rengöring-ventilation ventilation