Före behandling av värmesystem mot korrosion och beläggningar bör dessa rengöras.

Chemiclean har utvecklat en speciell rengöringsvätska med namnet Recond Plus för effektiv invändig rengöring av värmeelement och rörsystem. Recond Plus är en miljövänligt dispergerande produkt, det vill säga den löser och lyfter försmutsningar, som är neutral och ej klassad som skadlig men som på ett effektivt men skonsamt sätt rengör värmesystem.

Efter att försmutsningarna har lyfts upp påbörjas sköljningen av värmesystemet. Det mesta av förmutsningarna rensas då bort från systemet. Detta leder till effektivare värmeöverföring samt bättre vattenflöde genom ventiler, värmeelement och rörsystem. I och med att systemvatten vid sköljningen byts ut är det viktigt att det nya vattnet avgasas så att det fria syret tas bort samt systemet korrosionsskyddas.

De eventuella resterna av försmutsningar tas ut ur systemet genom ett fast installerat Chemiclean filter. Till slut avluftas hela systemet mekaniskt genom vakuumavgasare för att säkerställa effektivitet i systemet.

 

systemrengoring Systemrengöring