VerksamhetVärmesystem
Värmesystem

Värmesystem

En stor del av ett hus energianvändning går till uppvärmning. Du kan spara både energi och pengar genom att säkerställa god drift, funktion och effektivitet, både i enskilda komponenter och i systemet som helhet.

Värmesystem utsätts ständigt för luft och syre, vilket orsakar inre korrosion. Detta leder till blockeringar, kylradiatorer, ojämn värmefördelning i lokalerna och minskad effektivitet hos värmeväxlare. Som ett resultat ökar uppvärmningskostnaderna. Chemiclean fokuserar på att lösa dessa problem och säkerställa bästa möjliga prestanda och livslängd för dina värmeöverföringsprocesser.

Chemiclean–metoden® för värmesystem

  1. Analys av befintligt skick som inkluderar en grundlig analys av systemvätskor och styrning av värmeväxlare. Baserat på analysresultaten bestäms systemets prestanda och presenteras i detaljerade rapporter med förslag till förbättringar.
  2. Med Chemiclean-metoden® rengör vi systemet och återställer den ofullkomliga vätskekemin samtidigt som vi skapar förutsättningar för att maximera energieffektiviteten som systemet en gång var designat för.
  3. För att skydda systemet från korrosion och bibehålla den maximala uppnådda energieffektiviteten utrustar vi systemet med effektiva filter och avluftare.

Läs mer här.