VerksamhetInjustering värmesystem

Injustering värmesystem, kyla och ventilation gör Chemiclean i samarbete med Värmex AB, som tillhandahåller samordning för alla vätskesystem och ventilationssystem.

Om Värmex och injustering värmesystem

Injustering värmesystem

Injustering värmesystem

Värmex startade 1985 som ett renodlat injusteringsföretag. Genom åren har vi skapat en stor kunskapsbas om vätskebalansering och idag kan vi erbjuda trimning av mycket hög kvalitet. Värmex gör justeringar enligt både egenproducerad och färdig dokumentation. När man arbetar med färdiga dokument går alltid en konsult igenom dokumenten innan man samordnar. Avstämning jämnar ut obalanser i systemet eftersom de avstämda flödena är jämnt fördelade i systemet. Denna justering möjliggör effektiv användning av klimat- och kontrollsystem, vilket leder till energibesparingar. Typiska besparingar vid justering av värmesystemet är 10-15 % av den årliga värmeenergin.

Läs mer här.