VerksamhetBesiktning värmesystem

Besiktning värmesystem är något vi gör för att kolla skicket på ett värmesystem. Därmed kontrollerar  vi effektiviteten hos dina värmeväxlare och utför syremätningar på plats. På så sätt kan vi bedöma om det finns luftinsläpp eller påfyllning av syreberikat vatten. Detta ökar korrosion och utgör en betydande risk för större kontaminering av vätskesystemet.

Efter besiktning värmesystem analyserar vi systemvätskan

Chemiclean AB utför vätskeanalyser i egna labb eller ackrediterade laboratorier. Dessa värden bearbetas och kunden får en detaljerad rapport och förslag på förbättringar. Chemicleans spetskompetens inom flytande kemi är grundläggande för ett väl fungerande fastighetssystem och möter ett växande marknadsintresse.

Kemikaliekontroll

Besiktning värmesystem

Besiktning värmesystem

För er som är långt borta från oss erbjuder vi även möjligheten att göra en avståndsanalys. Detta görs med hjälp av testkitet ‘Chemikleen Control’ som kan köpas till exempel från Kylmabutiken.

Provsatsen innehåller en provflaska, provtagningsprotokoll och returetikett för fri frakt. Efter att ha analyserat vätskeprovet rapporterar det vad det testade systemet gör enligt trafikljusmodellen. Samtidigt ger den rekommendationer om vad du ska göra för att säkerställa och optimera din verksamhet.

Priset för detta analyskit inkluderar: Tolkning av testresultat och rekommenderat tillvägagångssätt om flytande kemi är felaktig. Du får svar inom cirka tre veckor. Mot en extra avgift kan du få en detaljerad analys av många andra värden och få svar inom 5 arbetsdagar.

Läs mer här.