Det finns idag ett antal olika typer av återvinningssystem. Dessa har det gemensamt att de utnyttjar värme i frånluft eller olika processer i stället för att låga denna gå till spillo.

Oberoende av typ behövs regelbundet underhåll för att bibehålla återvinningssystemets fördelar.

För att säkerställa god hälsa, komfort och energiekonomi har Chemiclean utvecklat metoder som i regel återställer återvinningssystemen i ursprungligt projekterat skick.

Energiåtervinning

beläggning-glykol energiåtervinning-rengöring