Injustering värme, kyla och ventilation

Chemiclean i samarbete med Värmex AB erbjuder injustering av alla vätskeburna system samt ventilationssystem.

Värmex startade 1985 som ett renodlat injusteringsföretag. Genom åren har vi skapat en stor kunskapsbas i balansering av vätskesystem och kan idag erbjuda injustering av mycket hög kvalitet.
Värmex utför både injustering efter eget framtagna handlingar och efter färdiga handlingar. I de fall vi jobbar efter färdiga handlingar genomför alltid någon av våra konsulter en granskning av handlingen innan injusteringsarbetet påbörjas. Med en injustering utjämnar man obalanser i systemen eftersom flödet efter injusteringen fördelar sig jämnt i systemet.

Injusteringen gör att man på ett effektivt sätt kan utnyttja sitt klimat- och styrsystem vilket i sin tur leder till en energibesparing. En normal besparing vid injustering av ett värmesystem är 10-15% av årsenergi för uppvärmning.

Har du frågor om injustering av värmesystem?

Kontakta oss så hör vi av oss.

CAPTCHA image

Detta hjälper oss att förhindra spam, tack.