Vårt servicekoncept består av CIP-rengöring av värmeväxlare på plats, värmeväxlarservice inklusive platt– och packningsbyten samt utbyggnad av plattväxlare. Chemiclean AB är certifierad samarbetspartner till Alfa Laval.

På Chemiclean har vi lång erfarenhet av service av alla typer av värmeväxlare.

 

CIP rengöring av värme-, kyl- och sjövattenväxlare

I takt med att energikostnaderna skjuter i höjden ökar också behovet av att reducera energiförbrukningen. Värmeväxlare, oavsett typ, får p g a beläggningar en kraftigt försämrad effekt och behöver då rengöras. Kalkavlagringar, korrosionsprodukter och andra typer av beläggningar avlägsnas effektivt genom att en lämplig tvättvätska cirkuleras genom objektet. CIP- rengöring kan användas till alla typer av växlare utan att de behöver demonteras.

 

Värmeväxlarservice

Chemiclean erbjuder som Alfa Lavals säljkanal för Comfort eftermarknad (VVS) även service på växlare såsom platt- och packningsbyten samt utbyggnad av plattväxlare.

Förebyggande underhållsprogram för plattvärmeväxlare

– CIP rengöring av plattvärmeväxlare.

– Packningsbyten vid förutbestämda tidsintervall.
Rekommenderat intervall för CIP rengöring av sjövattenväxlare är varje år, kylväxlare vart femte år och värmeväxlare vart sjunde år.

Plattvärmeväxlare i ammoniakkylsystem Plattvärmeväxlare i ammoniakkylsystem

varmevaxlarservice Värmeväxlarservice

Alfa Lavals säljkanaler Sverige Comfort eftermarknad

värmeväxlarservice