Alfa Lavals reservdelar tillverkas med exakt korrekta toleranser och materialspecifikationer och utsätts för sträng kvalitetskontroll. Det lönar sig definitivt att investera i reservdelar från Alfa Laval.

Användning av icke-Alfa Laval plattor som inte motsvarar originalspecifikationerna kan medföra sämre driftsäkerhet för plattvärmeväxlaren och öka riskerna för både medarbetarna, anläggningen och miljön.

Dessutom kan kostnaderna för att använda icke-Alfa Laval plattor få avsevärda – och oförutsedda – effekter på drift- och underhållsbudgeten.

alfa laval Alfa Lavals säljkanaler Sverige Comfort eftermarknad

platta