Inför sommarsäsongens värmeperiod är det av största vikt att CIP- rengöra växlarna för optimal kylning. Beläggningar av alger, snäckor, sediment, mm försämrar sjöväxlarnas effektivitet. För kylväxlare försämras verkningsgraden framförallt av beläggningar från kalk och magnetit.

Varje grads ökning av mediernas temperaturdifferens innebär ökad energiförbrukning. Sjöväxlare bör rengöras en gång per år för bibehållen effektivitet och kylväxlare med en intervall på 3-5 år beroende på systemets försmutsningsgrad.

-CIP Rengöring-
Chemiclean har utvecklad ett mobilt rengörings-aggregat för kemisk rengöring på plats. Det unika med vårt rengöringsaggregat är att vi använder oss av en kompressor med tryckluft, vilken ger en så kallad vortexeffekt av mikrobubblor, vilket ger den effektivaste rengöringen. Maskinen är anpassad för optimal samverkan med Chemicleans och Alfa Lavals tvättvätskor. Vi använder alltid den mest effektiva och miljövänliga produkten utifrån vilken typ av beläggning som skall tas bort.

video
play-sharp-fill

Rengöring sjövattenväxlare

Värmeväxlarservice

vaxlare-belaggning kemiskrengöring-sjöväxlare