Chemiclean AB erbjuder marknadens smartaste och senaste generation vakuumavgasare Spirovent Superior S250, S400 och S600. Tack vare unika “smartswitch”-funktionen arbetar Spirotech avgasare bara när det behövs.

COMBI transportabla avgasning, rengörings- och påfyllningsautomater
I vissa fall kanske Du anser det är tillräckligt att tillfälligt installera en avgasare, exempelvis efter att Du gjort en större påfyllning. Därför har vi utvecklat en serie mobila avgasare som enkelt kan flyttas mellan undercentraler. Allt fler fastighetsägare har insett ekonomin i att på detta sätt avgasa systemen i en fastighet som ett effektivare och systemskyddande alternativ till den manuella avluftningen. Även denna kan levereras i kundspecifikt utförande. Mobil avgasare MOBIL S250 och MOBIL S400.

Typ RSK# Anslutning tappkallvatten Dimension tappkallvatten Höjd/Bredd/Djup Elanslutning Max. arbetstryck filter avluftning Funktion
SPIROVENT
SUPERIOR S250
4426382 Frilöpande mutter G¾” Ansl. ¾”/ 22mm 524/386/252 mm Kabel/230V 0,5-2,5 bar Ja Ja Värme/Kylsystem
SPIROVENT
SUPERIOR S400
4426355 Frilöpande mutter G¾” Ansl. ¾”/ 22mm 930/346/334 mm Kabel/230V 4,0 bar Ja Ja Värme/Kylsystem
SPIROVENT
SUPERIOR S600
4426361 Frilöpande mutter G¾” Ansl. ¾”/ 22mm 1020/673/360 mm Kabel/230V 6,0 bar Ja Ja Värme/Kylsystem

Ladda ner PDF filer.

Avgasare i värmesystem & kylsystem förbättrar prestanda och hållbarhet!

Idag är det välkänt att värme- och kylsystem som utsätts för syre snabbt kan försämras och rentav förstöras. Med avgasare värme- och kylsystem avluftas av så får man bort det problematiska syret. Dessutom kan avgasaren bidra till att smuts och beläggningar försvinner på ett effektivt sätt. Chemiclean ordnar med smarta vakuumavgasare och mobila avgasare som bara jobbar när de behövs!

En avgasare värme- och kylsystem fungerar bättre av

Syftet med avgasning är att få värme- och kylsystemet att fungera bättre. Det vanligaste är att man installerar avgasare i anslutning till undercentralen. Denna ligger ju längst ner i huset men installationen gör att man får bort luft som finns hela vägen upp vid den översta våningen.

Grundtekniken fungerar med en kompressor som drar ut alla gaser som finns i vattnet som ska cirkulera och värma fastighetens lokaler. Tillbaka skickas vatten som är ytan syre. När vattnet kommer högst upp i huset så kommer det på naturlig väg att dra till sig syre men detta skickas alltså tillbaka till avgasaren som tar bort luften från systemet.

Det finns lite olika varianter av avgasare och det är viktigt att förstå skillnaderna. Chemiclean erbjuder självgående lösningar som är flexibla. Med mer automatik så minskar behovet av att komma ihåg att fylla på värme- och kylsystem på egen hand. Då fungerar det som det ska även när fastighetsskötaren har jobb för tre.

Avgasare

Vad är avgasare för värmesystem bra för?

Om ett värmesystem är utan avgasning så kan det leda till att värmeanläggningen får ett mycket högt syrgasvärde. Det här kan leda till problem som korrosion. Korrosion och andra beläggningar gör att värmevätska inte kan röra sig på ett fritt och jämnt sätt genom systemet.

Den främsta fördelen med att avgasa värmesystem är att få upp energieffektiviteten. Ett värmesystem utan syre bär värmen mycket bättre.

Nu är det förstås så att vätska på naturlig väg vill uppnå perfekt balans. Syremängden kommer därmed alltid att öka via den luft som tar sig in i systemet utifrån. Det finns en norm med namnet DIN 4726 som anger hur mycket syre en systemkomponent kan släppa in under en viss tidsperiod för att få klassas som tät och diffusionstät.

Enligt DIN 4726 gäller: 0,1 mg syre per liter rörvolym per dygn

Om ingen avgasning sker så kommer även denna lilla andel syre att växa till mängder som är oacceptabla i ett värme- och kylsystem där vi vill ha effektiv värmeledning. Om vi gör tankeexperimentet att ingen avgasning av värme- och kylsystem sker så kan du ju på några månaders tid vara uppe i 10 mg syre per liter.

Det här är samma sak som oxidation av omkring 10 g järn per kvadratmeter och dygn! Det blir med andra ord rostigt i systemet och rost och effektiv värmeledning hör inte ihop.

Fördelar med avgasare är alltså:

  • Rör, ventiler och armaturer får förbättrad livslängd
  • Vattnets energibärande egenskaper förbättras
  • Risken för korrosion minskas
Avgasare för värmesystem
Avgasare för kylsystem

Vakuum- och mobil avgasare som jobbar när den behövs

Chemiclean har en unik vakuumavgasare med namnet Spirovent Superior som finns i flera modeller. Denna modell har det som kallas för smartswitch-funktion. Det här innebär att avgasaren bara jobbar då det behövs.

Dessutom kan vi ordna med mobil avgasare som används när och där det behövs. Det kan ju vara så att ert system bara behöver avgasning efter en mer omfattande påfyllning av värmevätska. Då går det att koppla på en mobil avgasare till önskad undercentral.

Det kan vara mycket ekonomiskt att jobba med avgasare för värme- och kylsystem på detta vis. Särskilt om man tidigare bara jobbat med manuell avluftning som inte gett samma fina effekt. Avgasning av värme- och kylsystem är en investering och besparing.

Chemicleans mobila avgasare finns också i flera utföranden och den går att skräddarsy för de behov som finns på plats. Samma avgasare kan användas för flera undercentraler.

Avgasning för rör som tidigare inte avgasats

Idag finns det äldre värmesystem i hus som har byggts med järnrör och radiatorer som är gjorda av plåt och stål. Det här är ju en perfekt kombination tillsammans med vatten och syre då det finns en önskan om rost.

I och med att så många fastigheter har detta upplägg för värme så är det också vanligt att man med jämna mellanrum får byta ut rör och andra komponenter som tids nog rostar sönder. Det är ju framförallt syret som finns i vätskan i rören som gör att korrosionen blir ett faktum.

Ett sätt att motverka problem med rost i den här typen av system är att undvika att tappa ur vatten och fylla på för ofta. När detta sker för ofta kan det leda till att man måste byta ut rör och kanske hela systemet i förtid. Detta särskilt om av avtappning och påfyllning inte följs av avluftning på rätt sätt.

Men system som inte har avgasats tidigare kan också behandlas på detta vis. Det kan krävas en specialanpassad lösning. Räkna alltså inte med att det inte går att avgasa bara för att systemet för värme är äldre. Ta upp frågan med oss!

Det är ju numera också mycket vanligt att värme- och kylsystem som till exempel de som ligger under golv är gjorda av PEX-rör. PEX-rören är inte diffusionstäta och då kommer syre att ta sig in i vattnet som finns i rören oavsett om man tappar av eller inte.

Om det finns öppna expansionskärl i systemet så är det ju också ett säkert sätt att tillsätta syre i vattnet. Här är det extra viktigt att jobba med avgasning av värme- och kylsystem för att få det att hålla längre.

Avgasaren som används på rätt sätt kan ge många extra år

Hur många år förlänger avgasaren rörens livstid med? Det är en fråga som inte har ett enkelt svar. Det vi med säkerhet kan säga är att avgasning av värme- och kylsystem förlänger dess livstid. Hur många år det blir beror på hur värme- och kylsystemet ser ut och sköts i övrigt.

När det rör sig om ett system som är tätt och inte behöver fyllas på med vatten så är avgasningen inte något som gör så stor skillnad. Det är snarare när det handlar om system för värme där man ofta tappar ur vatten som det här kan vara en deal-breaker.

Faktum är att system där man ofta tappar ur vätska kan vinna flera årtionden på avgasningen. Om det rör sig om ett system som är i gott skick så kan det bli tal om väldigt stora besparingar. Att inte behöva byta ut rör och växlar är ju något som är bra både för ekonomi och för miljö.

Att förlänga livstiden på värme- och kylsystem kan därmed ses som en väldigt viktig insats. Avgasningen har ju även en filtrerande effekt. Det minskar på alla typer av partiklar som skulle kunna sätta stopp för ett effektivt flöde av värmeledande vätska. Detta flöde är också bra för alla komponenter som finns i systemet och för att de ska hålla sig i gott skick längre.

Vakuumavgasare
Mobil avgasare

Viktigt med ett helhetstänk för värme- och kylsystem

Att jobba med avgasning av värme- och kylsystem är alltså en nödvändighet för många fastigheter. Det gäller dock att förstå att det här bör vara en del av ett helhetstänkt som inkluderar besiktning, analys och förebyggande arbete.

Att slippa problem med rost och avlagringar i värmeledande rörsystem är det övergripande målet. För att nå det så måste vi tänka i flera steg. Till att börja med är det klokt att se på vad som skulle kunna leda till att systemet inte fungerar som tänkt. Vad kan göra att det blir avlagringar och mer syre i systemet?

Med en god analys av systemvätska, rörens skick och eventuella lagringar av smuts så är det lättare att sätta in behandling och justering där det behövs. På så vis blir det också tydligt när ett system kan behöva mer regelbunden avgasning och när det räcker att jobba med avgasningen vid tömning och påfyllning.

Varje värme- och kylsystem är unikt men metall som utsätts för syre är inget nytt fenomen. Det gäller att se hur syrehalten byggs upp och vilka justeringar som kan förändra detta. När vi analyserar systemets nuvarande skick kan vi också tänka framåt.

Förebyggande åtgärder spar pengar och ger bättre värme

Med full koll på hur ert värmesystem beter sig och vilket stöd det behöver i form av avgasning och justeringar så blir det jämn och fin värme, år efter år. Istället för att vänta på ojämn värme som till sist blir ohållbar så kan ni fortsatt ha effektiv värmespridning i alla rum.

Detta sker just med ovan nämnda helhetstänk. Chemiclean har utvecklat ett unikt koncept med analys, rengöring, justering och förebyggande arbete. Genom att installera viktiga filter och behandla värmesystemet så att det står emot rost bättre så får ni ett skydd för framtiden.

Det är också viktigt att boka in regelbundna kontroller så att det går att injustera värmesystem i enlighet med de behov som finns. Den här typen av regelbunden service av värmesystem kan leda till att det håller flera årtionden längre. Det innebär ju enorma besparingar för att inte tala om den komfort som jämn värme ger när det är minusgrader utomhus.

Hur ser det ut i ert värme- och kylsystem?

För att ta reda på hur energieffektivt er värme- och kylsystem är så är det viktigt att se på flera komponenter. Det är bra att göra en analys av vätskan. Dels för att mäta mängden syre och se hur den ökar över tid. Dels för att se om det är en god kemisk sammansättning i systemets värmeledande vätska.

Det går bra att kontakta oss för att få en analys och förslag på åtgärder. I vissa fall kan det vara så att det kommer att fungera riktigt bra med mobil avgasning och i andra fall kan det krävas en mer permanent lösning.

Då det behövs byte av komponenter är det förstås viktigt att ta hand om detta men det ska sägas att en grundlig rengöring kan ge en liknande effekt. Det här beror givetvis på värme- och kylsystemets nuvarande skick och hur det är uppbyggt.

Avgasning är en investering i framtidens hållbara värme och kyla

Det är uppenbart att korrekt avgasning av värme- och kylsystem är en viktig investering i framtidens hållbara värme och kyla. Oavsett vilken typ av energi vi kommer att använda för att hetta upp den värmeledande vätskan så är det viktigt att denna energi används fullt ut och på ett energibesparande vis.

Med mindre syre i vätskan som leder värmen så får vi bättre resultat. Rör och växelsystem håller också längre när risken för rostansamlingar och kalkansamlingar minskar. Om ni ser till att den regelbundna värme- och kylsystemavgasningen går hand i hand med besiktning och analys så är ni alltid steget före.

Detta är något som kan fungera som en mycket fin insats för vår gemensamma miljö och målen om hållbar användning av energi. Med så många kalla vintermånader så finns det god anledning att se över avgasningen redan innan vintern kommer.

Kontakta oss gärna idag för att få veta mer eller för att beställa en analys av värme- och kylsystem!