VerksamhetMagnetitfilter

Magnetfilter/magnetitfilter Värmesystem

Magnetitfilter

Magnetitfilter

Ett högeffektivt magnetitfilter filter som rengör och skyddar vattenvärmesystem från järnoxider, magnetit och andra magnetiska och icke-magnetiska föroreningar.

För små vätskesystem levereras C10M- och C20M-patronfiltren med magnetiska stavar av rostfritt stål. Filtret är monterat runt systemets vattenpump som ett delflödesfilter med utbytbar filterpatron.

För större system är permanent monterade påsfilter med magnetstavar MF100 och MF150 eller mobila påsfilter MF100M idealiska. Ett filter är installerat i systemets returledning. Ett påstryckfilter består av ett filterhus med lock och en magnetstav. Magnetiska stavar fångar effektivt även de minsta magnetitpartiklarna. Filterhuset är försett med en sidenkorg i vilken den utbytbara filterpåsen placeras. Filtermoduler finns i stål, emalj, galvaniserat eller rostfritt stål med PVC, polyetenbeläggning eller rostskyddsfärg.

Läs mer här.

Magnetit i kyl- och värmesystem

Magnetit och andra järnoxider bildas i ett värmesystem när det kommer in syre som regerar med metallen i exempelvis rör eller pumpar. Magnetit är magnetiskt och kan leda till en rad problem för systemets funktion på kort sikt men även dess livslängd på längre sikt.

Risker

Magnetiten och andra järnoxid partiklarna kan belägga trängre spalter och bygga (sätta) igen radiatorer vilket förhindrar jämn värmefördelning och resulterar i energiförluster. Partiklarna kan också, i värsta fall, bygga igen hela delar av system vilket då behöver kostsamma reparationer. Slutligen blästrar även partiklarna som rör sig i vätskan systemet från insidan, vilket ökar slitaget markant. Partiklarna är oftast av mindre storlek än vad som fångas upp i vanliga filter.

Åtgärder

CHEMICLEANS högeffektiva delflödesmagnetitfilter erbjuder en enkel lösning på detta problem. Vi tillhandahåller utbytbara patronfilter som installeras runt pumpen för mindre vätskesystem och permanent installerade påsfilter för större vätskesystem.

Har du frågor kring vilken lösning som skulle passa dina behov?
Kontakta oss idag så kan en av våra säljare hjälpa dig!

Hur bildas magnetit och andra järnoxider i ett slutet kyl eller värmesystem?

Det är nästan omöjligt att skapa ett kyl- och värmesystem som är 100% tätt från syreintrång, när det oundvikligen kommer in små mängder syre regerar syreatomerna med järn och stål som finns i systemets delar och bildar järnoxiden rost även kallat hydratiserad järn (III) oxid.

järn + vatten + syre → hydratiserad järn(III)oxid

Men då syret är begränsat så regerar rosten med vattnet och då bildas magnetit. Magnetit består av lika delar av järn (III) oxid och järn (II) oxid och benämns därför också ibland som järn (II, III) oxid. För att magnetit ska bildas krävs en syrefattigmiljö och därför hittar du inte magnetit i naturligt tillstånd på jorden. Men i jordskorpan är magnetit av de vanligaste mineralerna och stora fynd finns bland annat i Sverige, Australien, Indien och Sydafrika. Magnetit används ofta inom industrin och är där en eftertraktad råvara.

Magnetits egenskaper

Färg: Gråsvart
Namn: Magnetit, har troligen sitt namn efter en fyndort Magnesia i Mindre Asien, kallas ibland svartmalm.
Kemisk formel: Fe3O4
Mohs hårdhet: 5.5-6.5
Kornstorlek: 2-20 mikrometer

Vilka problem orsakar magnetit i kyl- och värmesystem?

 

  • De lösa partiklarna cirkulerar i systemet och agerar som sandpapper på dess insida. Detta leder till slitage på hela systemet men speciellt i rörböjar och andra liknande mer utsatta områden. I bästa fall upptäcks detta innan större läckor bildas men i värsta fall kan det leda till totalt systemhaveri.

 

  • Magnetit är tyngre än vatten och lägger sig därför ofta som svart slam i botten av radiatorer och annan värmesutrustning. Detta hindrar vätskan att röra sig fritt i systemet vilket leder i bästa fall till en ojämn värmefördelning med energiförluster och i värsta fall byggs partiklarna på varandra och det skapar ett total stopp.

Lösningen på magnetit i kyl- och värmesystem

För att lösa problemet krävs speciella magnetitfilter då magnetit ofta har en mindre kornstorlek än vad de flesta filters masktäthet. Med magnetitfilter är det i stället möjligt att få bort både magnetit och andra magnetiska partiklar med hjälp av magnetiskdragkraft. Chemiclean erbjuder ett flertal olika delflödesfilter beroende på storleken av systemet.

 

För mindre vätskesystem erbjuds patronfiltren C10M och C20M med magnetstav(ar) i rostfritt stål. Delflödesfiltret monteras runt systemets vattenpump och har utbytbara filterpatroner.

För större system används lämpligast permanent installerade påsfilter med magnetstavar MF100 och MF150 eller mobilt påsfilter MF100M. Filtret installeras vid systemets returledning. Påstryckfiltret består av ett filterhus med lock och magnetstavar. Magnetstavarna säkerställer att även de minsta magnetitpartiklar uppfångas effektivt. Filterhuset är försett med en silkorg i vilken den utbytbara filterpåsen placeras. Filtermodulen finns i PVC, stål med polyetenbeläggning eller korrosionsbeständig färg, emalj, galvat eller rostfritt utförande.