När du bokar en besiktning gör vi en nulägesanalys, i denna ingår en grundlig analys av systemvätskan och kontroll av värmeväxlarna. Utifrån analysresultatet fastställs systemets prestanda som presenteras i en utförlig rapport tillsammans med förslag till förbättrande åtgärder. Läs mer om nulägesanalys här.

Fyll i dina uppgifter nedan

besiktning Nulägesanalys

Det finns även möjlighet till distansanalys

chemiclean-metoden-vatskeanalys-box

För Dig som har långt till oss erbjuder vi även möjligheten att göra en distansanalys. Detta gör Du med ett Test kit, “Chemiclean Control”.
Läs mer om hur en nulägesanalys går till här.

kylma Du kan köpa Chemiclean Control i Kylmas butikerna eller beställa dem från oss direkt.