Det är hög tid att se över ert värmeåtervinningssystem. Undersökningar visar att flesta av värmeåtervinningssystemen använder mer energi än de levererar tillbaka.

Försämrad verkningsgrad i värmeåtervinningssystem beror ofta på felaktig frysskyddsmedia, beläggningar, korrosion, försmutsning, mikrobakteriell tillväxt och gaser som kontaminerat systemet. Med Chemicleans rekonditioneringskoncept uppnår vi snabbt bestående resultat genom att vi tar hänsyn både till systemets renhet och energibärarens egenskaper.

Med hjälp av Chemicleans – Nulägesanalys kan vi fastställa anläggningens kondition. Därefter genom rekonditionering och optimeringsstegen återställs systemet till det ursprungliga som systemet var projekterat för.

Hållbar återvinning istället för destruktion av glykol!

Det är ett nära samarbete med vår partner Recyctec som möjliggjort det nya konceptet. Som cleantech företag har Recyctec utvecklat en världsunik metod för att rena och återanvända glykol. Genom metoden är det möjligt att spara på jordens resurser då glykol utvinns från råolja och är en ändlig resurs. Vårt gemensamma koncept innebär därför stora miljömässiga och även ekonomiska fördelar för våra kunder!

Konceptet följer fullt ut alla led i EU:s avfallshierarki. Från återvinning till återanvändning.
På så sätt uppnås det hållbara slutna kretsloppet! Det är också det mest miljövänliga konceptet som idag finns på marknaden.