Glykolblandningskärl RTB 41 är en komplett enhet med vätskebehållare, pump och armatur för blandning och påfyllning av vätska i värme- och köldbärarsystem.

Den slutna vätskebehållaren är cylindrisk och finns för volymer från 60 till 5000 liter. Behållaren är volymgraderad upp till 1600 liter och försedd med skruvlock, trycklock eller manlucka beroende på storlek. För storlekarna 1000 resp. 1600 liter finns behållare även i ett rektangulärt utförande.

RTB 41 är främst avsedd för etylenglykol och propylenglykol. Andra köldbärare kan kräva specialutförande av pump eller armatur. Rådgör med TTM.

Vid fast installation av RTB 41 krävs inbyggnad om brandfarlig vätska används i kärlet.

Kontakta alltid lokal brand- och miljömyndighet angående gällande bestämmelser för hantering av den aktuella köldbäraren.

bladningskarl