Chemiclean tecknar avsiktsförklaring med Stockholms stad!

Chemiclean deltar nu i Stockholms klimatpakt efter att vår vd Branko Kuljic har tecknat avsiktsförklaring med Stockholms miljöborgarråd Katarina Luhr. Klimatpakten är ett samarbete mellan Stockholms stad och företag verksamma i Stockholmsregionen.

Det gemensamma målet är att alla medlemmar ska minska sin energianvändning och sina växthusgasutsläpp. Klimatpakten erbjuder en unik arena för kunskaps- och erfarenhetsutbyte där staden, politiken och näringslivet kan mötas. Chemiclean ser fram emot att tillsammans med klimatpakten utveckla arbetet med att minska klimatpåverkan.

Stockholms klimatpakt