Kategoriarkiv: Nyhet

Nordbygg på Stockholmsmässan den 26-29 april 2022

Välkommen till Nordbygg på Stockholmsmässan den 26-29 april!

( Vi finns i ReTherm Kruges monter A12:28 )

Årets viktigaste och mest intressanta byggmöte är tillbaka! Här finns alla du vill träffa och allt du behöver se. Chemiclean är självklart på plats och tillsammans med vår samarbetspartner ReTherm KRUGE presenterar vi marknadens mest kompletta metod för energieffektiva klimatsystem. Där erbjuder vi dig en intressant inblick i långsiktig kundnytta genom våra produkter och metoder. Dessutom lovar vi att berätta om spännande produktnyheter och framgångsrika energieffektiviseringsprojekt.

Genom att se till att drift, funktion och effektivitet är bra, kan du spara både energi och pengar.

Hämta din fribiljett här

Välkommen till vår monter A12:28 för att hämta distansanalys-kit Chemiclean-Control eller boka Nulägesanalys inkl. Syremätning.


Rätt filterlösning för fastighetssystem!

Håll era system rena och effektiva med Chemiclean vätskefilter inkl. magnetfälla!

Chemicleans vätskefilter inkl. magnetfälla är högeffektiva delflödesmagnetfilter, som renar och skyddar ditt vattenburna fastighetssystem från järnoxid och magnetit, samt andra magnetiska och omagnetiska föroreningar. Magnetit och järnoxid bildas naturligt i vattenburna vätskesystem. Genom att skydda vattenburna vätskesystem från beläggningar hjälper magnetitfilter systemen att bibehålla sitt effektivitet. I slutändan förlängs livslängd på ingående komponenter så som termostater, ventiler och cirkulationspumpar.

Chemicleans magnetitfilter har kapacitet och styrka att ta upp stora mängder magnetiska och omagnetiska föroreningar ur vätskeburna system.

En trevlig referens och feedback från en av våra nöjda filter kunder!

” Tänkte bara meddela att vi nu haft filtret igång en vecka och gjort rent det ett par gånger. Fungerar hur bra som helst! Vi har fått upp flödet på vår cirkulationspump till det dubbla nästan, nu när vi får bort massa skräp ur systemet.


Tack för en bra produkt!
Mvh / Henrik Lindenmo ”

Chemiclean–metoden® steg för steg..

I en nulägesanalys ingår en grundlig besiktning av systemet och analys av systemvätskan. Utifrån analysresultatet fastställs systemets prestanda som presenteras i en utförlig rapport tillsammans med förslag till förbättrande åtgärder.

Genom Chemiclean-metoden® rengör vi systemet och återställer felaktig vätskekemi samtidigt som vi skapar förutsättningar för den maximala energieffektivitet som systemet en gång var projekterat för.

För att sedan skydda systemet mot korrosion och bibehålla den maximala energieffektiviteten man uppnått, utrustas systemet med våra effektiva partikelfilter och avgasare.


Energieffektivisera Era värmesystem!

Rengör Era värmeväxlare och värmesystem nu under eldningssäsongen för bästa effekt. Nu när värmesystemen är i gång och alla ventiler är öppna är tillfälle för att rengöra systemen.

Rengöring av värmeväxlareEnergieffektivisering
börjar med rena system!

En stor del av husets energianvändning går till uppvärmning. Värmesystemet är ständigt utsatt för luft och syre vilket orsakar invändig korrosion. Detta leder till igensättningar, kalla radiatorer, ojämn värmefördelning i fastigheten och nedsatt effektivitet i värmeväxlarna. Följden av detta blir att värmekostnaderna ökar.

Energibärare i värmeanläggningar är avsedda att transportera värme och avge dessa på önskad plats vilket kräver en ren anläggning. Därför är det viktigt att regelbundet kontrollera status på energibäraren för att säkerhetsställa att systemet både är energi- och driftsäkert

 

Hur mår ditt system?

Chemiclean erbjuder även fastighetsägare nulägesanalys med metall-kemisk analys av systemvätskan med tolkning av analysprovsvar och eventuella åtgärdsrekommendationer.
Chemiclean har effektiva filter med magnetstavar, smarta vakuumavgasare samt unika rengöringsmetoder för både, kyl-, värme och energiåtervinningssystemsystem.

Rengör Era värmeväxlare och sänk kostnaden med sänkt returtemperatur

Genom att sänka returtemperaturen på fastighetens utgående fjärrvärmeledning kan fastighetsägare få en bonus istället för straffavgift. Med Chemiclean-metoden® hjälper vi er fastighetsägare med att få rena värmeväxlare och därigenom sänkta fjärrvärmekostnader!

 

Chemiclean-metoden®

Chemiclean har en väl beprövad metod och marknadens mest kompletta lösning för att tvätta och energieffektivisera värmeväxlare och vätskesystem.

Kontakta oss för en Nulägesanalys av era värmeväxlare och vätskesystem.

Chemiclean–metoden® steg för steg..

I en nulägesanalys ingår en grundlig besiktning av systemet och analys av systemvätskan. Utifrån analysresultatet fastställs systemets prestanda som presenteras i en utförlig rapport tillsammans med förslag till förbättrande åtgärder.

Genom Chemiclean-metoden® rengör vi systemet och återställer felaktig vätskekemi samtidigt som vi skapar förutsättningar för den maximala energieffektivitet som systemet en gång var projekterat för.

För att sedan skydda systemet mot korrosion och bibehålla den maximala energieffektiviteten man uppnått, utrustas systemet med våra effektiva partikelfilter och avgasare.


Förebyggande underhåll av värmeväxlare

Boka in service av din värmeväxlare för att undvika onödiga produktionsstopp och öka din värmeväxlares effektivitet. Med regelbunden service kan du behålla kontrollen över din värmeväxlares tillstånd och bibehålla optimal prestanda.

Två av de vanligaste orsakerna till försämrad prestanda hos plattvärmeväxlare är:

  • Beläggningar på plattornas ytor, vilket reducerar värmeöverföringen
  • Utslitna packningar beroende på packningarnas livslängd, vilket orsakar läckage.

CHEMICLEAN’s Förebyggande underhållsprogram för plattvärmeväxlare består av följande steg:

  • Rengöring och rekonditionering
  • Packnings– och plattbyten

Chemiclean som Alfa Lavals auktoriserade servicepartner erbjuder säker, snabb, och skräddarsydd service för alla dina plattvärmeväxlare, oavsett märke!

Vi erbjuder också utbytespaket. För att upprätthålla produktionen kan Du sända in Ditt nedsmutsade plattpaket och samtidigt få ett redan rekonditionerat paket i retur.

Detta är Chemiclean–metoden® steg för steg..

I en nulägesanalys ingår en grundlig besiktning av systemet och analys av systemvätskan. Utifrån analysresultatet fastställs systemets prestanda som presenteras i en utförlig rapport tillsammans med förslag till förbättrande åtgärder.

Genom Chemiclean-metoden® rengör vi systemet och återställer felaktig vätskekemi samtidigt som vi skapar förutsättningar för den maximala energieffektivitet som systemet en gång var projekterat för.

För att sedan skydda systemet mot korrosion och bibehålla den maximala energieffektiviteten man uppnått, utrustas systemet med våra effektiva partikelfilter och avgasare.


Energieffektivisera Era värme-och värmeåtervinningssystem!

Genom att kontrollera status på systemets energibärare kan man med god precision fastställa anläggningens kondition och vid behov utföra systemrengöring samt återställa systemet till ursprungligt projekterat värde.

Rengöring av värmeväxlareEnergieffektivisering
börjar med rena system!

Dagens energieffektiveringsprojekt kan inte uppnås utan att ta hänsyn till utrustningens och rörsystemets renhet och energibärarens egenskaper. Energibärare i värmeanläggningar är avsedda att transportera värme och avge dessa på önskad plats vilket kräver en ren anläggning. Därför är det viktigt att regelbundet kontrollera status på energibäraren för att säkerhetsställa att systemet både är energi- och driftsäkert.

Chemiclean vätskeanalyskit & syremätning

Hållbara Värmeåtervinningssystem i fokus

Försämrad verkningsgrad beror ofta på felaktig frysskyddsmedia som glykolblandningar av etylen- och propylen, avlagringskorrosion, sedimenteringar och mikrobakteriell tillväxt. Chemiclean erbjuder i dag marknadens mest miljövänligaste rekonditioneringskoncept för energiåtervinningssystem genom en världsunik metod som fullt ut följer EU:s avfallshierarki från återvinning till återanvändning vilket fullt ut följer livscykelperspektivet. Målet är att genom Chemiclean-metoden® minska ener­gianvändningen i fastigheter samt att säkerställa driften av dessa. Allt doku­menteras så att man har klar bild av före – och efter utförda rekonditioneringar.

Chemiclean–metoden® steg för steg..

I en nulägesanalys ingår en grundlig besiktning av systemet och analys av systemvätskan. Utifrån analysresultatet fastställs systemets prestanda som presenteras i en utförlig rapport tillsammans med förslag till förbättrande åtgärder.

Genom Chemiclean-metoden® rengör vi systemet och återställer felaktig vätskekemi samtidigt som vi skapar förutsättningar för den maximala energieffektivitet som systemet en gång var projekterat för.

För att sedan skydda systemet mot korrosion och bibehålla den maximala energieffektiviteten man uppnått, utrustas systemet med våra effektiva partikelfilter och avgasare.


Klarar era värmeväxlare vintern?

Sänk kostnaden med sänkt returtemperatur

Genom att sänka returtemperaturen på fastighetens utgående fjärrvärmeledning kan fastighetsägare få en bonus istället för straffavgift. Med Chemiclean-metoden® hjälper vi er fastighetsägare med att få rena värmeväxlare och därigenom sänkta fjärrvärmekostnader!

 

Chemiclean-metoden®

Chemiclean har en väl beprövad metod och marknadens mest kompletta lösning för att tvätta och energieffektivisera värmeväxlare och vätskesystem.

 

Hur mår ditt system?

Chemiclean erbjuder även fastighetsägare nulägesanalys med metall-kemisk analys av systemvätskan med tolkning av analysprovsvar och eventuella åtgärdsrekommendationer. Chemiclean har effektiva filter med magnetstavar, smarta vakuumavgasare samt unika rengöringsmetoder för både, kyl- värme och energiåtervinningssystemsystem.


Hur mår ditt vätskesystem?

Svaret får du genom vårt smarta analys-kit Chemiclean-Control marknadens smidigaste sätt att analysera ditt värme, kyl- och energiåtervinningssystem

Chemiclean-Control
Test-kit för vätskeanalys

Ett vätskeprov ger klara besked om driftsäkerhet och energieffektivitet i kyl-, värme- och energi-återvinningssystem. I provsatsen finns provflaska, provtagningsprotokoll, returporto. Allt du behöver för att ta provet direkt på din anläggning!

Efter vår analys skickar vi dig en rapport enligt trafikljus-modellen, där kan du läsa hur systemet mår. Skulle det finnas några avvikelser kan du i rapporten också läsa vår rekommendation på vad som i så fall bör göras för att säkerställa och optimera driften.

Nulägesanalys på plats

För att få en god uppfattning om anläggningens kondition erbjuds våra kunder Nulägesanalyser.
Vi undersöker effektivitet och verkningsgrad i Era värmeväxlare samt utför syremätning på plats med hjälp av en sk. In-Line Oxyguard® mätning. På så sätt kan vi bedöma om det finns inträngning av luft eller påfyllningar av syrerikt vatten vilket utgör stor risk för höjd korrosion och försmutsning av vätskesystem.

Detta är Chemiclean–metoden® steg för steg..

I en nulägesanalys ingår en grundlig besiktning av systemet och analys av systemvätskan. Utifrån analysresultatet fastställs systemets prestanda som presenteras i en utförlig rapport tillsammans med förslag till förbättrande åtgärder.

Genom Chemiclean-metoden® rengör vi systemet och återställer felaktig vätskekemi samtidigt som vi skapar förutsättningar för den maximala energieffektivitet som systemet en gång var projekterat för.

För att sedan skydda systemet mot korrosion och bibehålla den maximala energieffektiviteten man uppnått, utrustas systemet med våra effektiva partikelfilter och avgasare.


Välkommen till Styrelsemässan på Stockholms Waterfront – 9 Sep

Träffa Chemiclean tillsammans med vår samarbetspartner Värmex AB.

Styrelsemässan är helt kostnadsfri för dig som besökare och både mat och dryck ingår.
Antal platser är begränsat och förhandsanmälan krävs.

Snart går Styrelsemässan på Stockholms Waterfront. Chemiclean är självklart på plats och tillsammans med vår samarbetspartner Värmex presenterar vi marknadens mest kompletta metod för energieffektiva klimatsystem. Där erbjuder vi dig en intressant inblick i långsiktig kundnytta genom vår gemensamma metod. Dessutom lovar vi att berätta om spännande produktnyheter och framgångsrika energieffektiviseringsprojekt.

Genom att se till att drift, funktion och effektivitet är bra, kan du spara både energi och pengar.

Föredrag 9 september ( Vi står i monter 5 ).


14.40 Chemiclean/Värmex
– Spara energi med rena och injusterade värmesystem!

16.40 Chemiclean/Värmex
– Spara energi med rena och injusterade värmesystem!

Fakta Styrelsemässan på Stockholms Waterfront – 9 sep.
Adress: StockholmWaterfront, StoraKongressalen. Nils Ericsons Plan 4, Stockholm.
Nu slår vi äntligen upp portarna för den första fysiska styrelsemässan på länge! Styrelsemässan är den självklara mötesplatsen för leverantörer och bostadsrättsföreningar. Din bostadsrättsförenings behov av olika varor och tjänster finns samlat på ett ställe. På Styrelsemässan får ni på korttid personlig kontakt med flera olika leverantörer. Ni kan utbyta idéer och tankar för er förenings specifika behov. Ni som besökare väljer om ni vill besöka mässan under Mässtid 1: 14.00-16.00 eller Mässtid 2: 16.00-18.00. Ni är varmt välkomna när det passar er.

NYA SPIROVENT SUPERIOR S250

Det perfekta valet som även låter perfekt, lika tyst som en viskning.. endast 41db

Med ny teknik så är nu Spirotechs avgasningsteknik tystare än någonsin. Hemligheten hittar vi i den Patenterade Venturi Loop, en hastighetsstyrd centrifugalpump kombinerad med en Venturi. En sensor övervakar kontinuerligt kärlets tryck när avgasning sker och pumpen justeras därefter. Detta säkerställer mjuka tryckövergångar och noggrann kontroll på trycket. Detta ger mycket låg resonans och knappt märkbart systembrus. Glöm inte att ett luftfritt system betyder att det inte kommer att finnas någon luft kvar som kan orsaka vibrationer eller missljud.

S250


Energieffektivisera Era värme- och VÅV system!

Genom att kontrollera status på systemets energibärare kan man med god precision fastställa anläggningens kondition och vid behov utföra systemrengöring samt återställa systemet till ursprungligt projekterat värde.

Påsfilter MF100 med magnetfälla och avgasare S400Energieffektivisering
börjar med rena system!

Dagens energieffektiveringsprojekt kan inte uppnås utan att ta hänsyn till utrustningens och rörsystemets renhet och energibärarens egenskaper. Energibärare i värmeanläggningar är avsedda att transportera värme och avge dessa på önskad plats vilket kräver en ren anläggning. Därför är det viktigt att regelbundet kontrollera status på energibäraren för att säkerhetsställa att systemet både är energi- och driftsäkert.

Hållbara Värmeåtervinningssystem i fokus

Försämrad verkningsgrad beror ofta på felaktig frysskyddsmedia som glykolblandningar av etylen- och propylen, avlagringskorrosion, sedimenteringar och mikrobakteriell tillväxt. Chemiclean erbjuder i dag marknadens mest miljövänligaste rekonditioneringskoncept för energiåtervinningssystem genom en världsunik metod som fullt ut följer EU:s avfallshierarki från återvinning till återanvändning vilket fullt ut följer livscykelperspektivet. Målet är att genom Chemiclean-metoden® minska ener­gianvändningen i fastigheter samt att säkerställa driften av dessa. Allt doku­menteras så att man har klar bild av före – och efter utförda rekonditioneringar.

Chemiclean–metoden® steg för steg..

I en nulägesanalys ingår en grundlig besiktning av systemet och analys av systemvätskan. Utifrån analysresultatet fastställs systemets prestanda som presenteras i en utförlig rapport tillsammans med förslag till förbättrande åtgärder.

Genom Chemiclean-metoden® rengör vi systemet och återställer felaktig vätskekemi samtidigt som vi skapar förutsättningar för den maximala energieffektivitet som systemet en gång var projekterat för.

För att sedan skydda systemet mot korrosion och bibehålla den maximala energieffektiviteten man uppnått, utrustas systemet med våra effektiva partikelfilter och avgasare.