svartvatten

Svartvatten – En Indikation på Korrosion

Svartvatten i energisystemet är en indikation på korrosion och kan signalera problem som påverkar systemets effektivitet och livslängd. Denna text beskriver hur svartvatten, ofta orsakat av magnetitavlagringar, påverkar drift och underhåll av energianläggningar, samt hur man identifierar, hanterar och förebygger sådan korrosion för att säkerställa stabil och energieffektiv drift. Svartvatten – En Varning för Korrosion…

Hållbara Värmeåtervinning system i fokus!

Ett unikt rekonditioneringskoncept för värmeåtervinningssystem! På Chemiclean strävar vi ständigt framåt och satsar kontinuerligt på att utveckla allt effektivare och mer miljövänliga metoder, specifikt för värmeåtervinningssystem. Att vi nu kan presentera Chemicleans unika rekonditioneringskoncept är ett viktigt utvecklingssteg. För våra kunder innebär detta tillgång till en komplett metod som möjliggör genomförandet av energieffektiviseringsprojekt med verkligt…

Passa på, vår fantastiska kampanj avgasare och filter avslutas 31 december

Energieffektivisering börjar med rena system! Dagens energieffektiveringsprojekt kan inte uppnås utan att ta hänsyn till utrustningens och rörsystemets renhet och energibärarens egenskaper. Energibärare i värmeanläggningar är avsedda att transportera värme och avge dessa på önskad plats vilket kräver en ren anläggning. Därför är det viktigt att regelbundet kontrollera status på energibäraren för att säkerhetsställa att…