Årets Kampanj – kompletta paket med avgasare & filter!

Energieffektivisering börjar med rena system! Dagens energieffektiveringsprojekt kan inte uppnås utan att ta hänsyn till utrustningens och rörsystemets renhet och energibärarens egenskaper. Energibärare i värmeanläggningar är avsedda att transportera värme och avge dessa på önskad plats vilket kräver en ren anläggning. Därför är det viktigt att regelbundet kontrollera status på energibäraren för att säkerhetsställa att…

Energieffektivisera Era värme- och värmeåtervinningssystem inför vinter!

Sänk energikostnaden genom ökad energiöverföring i slutna vätskesystem. Det är i överföringen av energin stora besparingar finns att hämta. Genom att kontrollera status på systemets energibärare inkl. syre/gasmätning kan man med god precision fastställa anläggningens kondition och vid behov utföra vvx och systemrengöringar samt återställa systemet till ursprungligt projekterat värde. För att bibehålla effekten av…

BOSTADSRÄTTSMÄSSAN KISTAMÄSSAN 17–18 NOV

Välkommen till Bostadsrättsmässan. Kistamässan, 17–18 Nov 2017 Chemiclean står i monter E:07 Sveriges största mötesplats för dig som bor i bostadsrätt eller samfällighet!. Chemiclean är självklart på plats och presenterar marknadens mest kompletta metod för energieffektiva klimatsystem. Där erbjuder vi dig en intressant inblick i långsiktig kundnytta genom vår metod. Dessutom lovar vi att berätta…