Kategoriarkiv: Nyhet

Recertifiering av kvalitets- & miljöledningssystemen ISO9001 & ISO14001

Chemiclean har i mars 2019 genomgått recertifiering av kvalitets- och miljöledningssystemen ISO 9001 samt ISO 14001 med förnyade certifikat som resultat. Våra certifieringar ger oss och våra kunder ett formellt bevis på att vi uppfyller viktiga krav sett till kvalitet, säkerhet och miljö. ISO 9001 och 14001 certifikat kan du ladda ner här: Recertifieringsbeslut ISO9001  Recertifieringsbeslut ISO14001


Alfa Laval tecknar utökat avtal med Chemiclean AB

Chemiclean enl. nytt avtal har fått utökat servicedistrikt i Sverige.
Utöver tidigare servicedistrikt Stockholm/Mellansverige från och med 2019 så ansvarar Chemiclean även för region västkust. Vårt säljdistrikt innefattar numera hela mellan-Sverige, som kan ses i det blåmarkerade fältet i nedan karta.

Under 2018 har vi expanderat vår verksamhet till Göteborg med omnejd. Vi såg en stor potential för vår framgångsrika Chemiclean-metod® både inom industri-, process- och fastighetssektorn i området. Det naturliga steget var att Alfa Laval nu har tecknat avtal med oss för utökat arbetsområde, vilken gör att vi kan erbjuda i Göteborg med omnejd en komplett VVX service.

Andreas Larsson
Key Distributor Sales Service Finland & Sweden

”Jag har haft nöjet att arbeta med Chemiclean de senaste tre åren, och de har varit en betrodd partner till Alfa Laval sedan 2003. Under dessa år har de byggt upp en imponerande kunskapsnivå gällande våra produkter, som har blivit ett naturligt komplement till deras egna portfolio med vätskeanalyser. Det gläder mig att kunna expandera deras ansvarsområde till region västkust, och att våra slutkunder kan känna sig trygga i att Chemiclean hanterar deras ärenden enligt den standard Alfa Laval begär av våra auktoriserade servicepartners.”

Branko Kuljic
VD Chemiclean AB

Effektivt och välplanerat förebyggande underhåll är avgörande för en värme- eller kylanläggnings ekonomi. Som Alfa Lavals auktoriserade partner utgör Chemiclean en nyckelroll när det gäller att utföra de serviceinsatser som krävs för att systemen alltid ska kunna arbeta optimalt. Chemiclean erbjuder som Alfa Lavals säljkanal för Comfort eftermarknad säker, snabb, och skräddarsydd service för alla dina plattvärmeväxlare, oavsett märke!


Hur mår ditt vätskesystem?

Svaret får du genom Chemiclean-Control, marknadens smidigaste sätt att
analysera ditt värme, kyl- och energiåtervinningssystem!

Efter vår analys skickar vi dig en rapport enligt trafikljus-modellen, där kan du läsa hur systemet mår. Skulle det finnas några avvikelser kan du i rapporten också läsa vår rekommendation på vad som i så fall bör göras för att säkerställa och optimera driften

Vårt smarta analyskit ”Chemiclean-Control” kan beställas hos oss eller i någon av Kylmas butiker.

Bäste fastighetsägare!

Vboka besiktning!i utför även besiktningar inklusive vätskeprovtagningar och syremätning på plats. Energibärare i värmeanläggningar är avsedda att transportera värme och avge dessa på önskad plats vilket kräver en ren anläggning. Därför är det viktigt att regelbundet kontrollera status på energibäraren för att säkerhetsställa att systemet både är energi- och driftsäkert.

Driftsäker innan vinter
Varje grad förbättrad värmeförmåga sänker energikostnaden!
Med en väl beprövad teknik erbjuder Chemiclean marknadens mest kompletta metod för
rekonditionering och effektivisering av kyl-, värme- och värmeåtervinningssystem m.m.

Chemiclean–metoden® steg för steg…

I en nulägesanalys ingår en grundlig besiktning av systemet och analys av systemvätskan. Utifrån analysresultatet fastställs systemets prestanda som presenteras i en utförlig rapport tillsammans med förslag till förbättrande åtgärder.

Genom Chemiclean-metoden® rengör vi systemet och återställer felaktig vätskekemi samtidigt som vi skapar förutsättningar för den maximala energieffektivitet som systemet en gång var projekterat för.

För att sedan skydda systemet mot korrosion och bibehålla den maximala energieffektiviteten man uppnått, utrustas systemet med våra effektiva partikelfilter och avgasare.


Igensatta och försmutsade ventilationsbatterier?

Många fastighetsägare har under sommaren upplevt svåra driftproblem och fått stort behov av akut avhjälpande för problem med sina kylbafflar, kylbatterier och vätskeflöden som inte räckt till.

varmex-2

 

Igensatta batterier med försämrad komfortkyla till hyresgäster, stängda våningsplan på grund av alldeles för höga temperaturer att arbeta i och som en direkta följd, även höga driftkostnader.

Chemiclean Systems AB hjälper fastighetsägare med rengöring av roterande växlare, kanalbatterier för både värme och kyla, men även rengöring av vätskesystem och plattväxlare.
Vi på Chemiclean Systems AB använder en speciellt framtagen metod med ånga vilket ger ett minimalt spill av vatten samt att metoden möjliggör rengöring av dubbelmonterade ventilationsbatterier. Metoden används helt utan risk för att skada lameller och ändplåtar.

I en komplett lösning för energiåtervinningssystem utför Värmex energiberäkningar före och efter rekonditioneringsprocessen samt injusterar systemen till optimala värden.
Resultatet hjälper på ett enkelt sätt våra fastighetskunder att nå sina energi- och miljömål!

lunds-tekniskaI en högaktuell rapport från forskare vid Lunds Tekniska Högskola rekommenderas rengöring av värmeväxlare minst vartannat år, och det har vi på Chemiclean Systems AB lösningar på.

Rengöringen i sig håller de dagliga driftkostnaderna i schack, underhållet säkerställer livslängd på systemets alla delar och det är just den livscykelkostnaden vs energikostnaden man fokuserat på i sin rapport.

Det nya i rapporten, framtagen av Dennis Johansson, docent vid institutionen för bygg- och miljöteknologi på Lunds tekniska högskola tillsammans med doktorand Akram Abdul Hamid, är att man nu på ett tydligt och säkerställt sätt kunnat beräkna en normal frekvens av rengöringsbehovet i kommersiella fastigheter, vilket alltså nu är fastställt till 24 månader för ett normalt kommersiellt system.

Avhängigt på rengöringsmetodik kom man fram till att kapacitetsförbättringen snittade 10 % och att energibehovet därför minskade med 40 – 80 procent! Testerna visade också att tryckfallet i luftbatterier ökar exponentiellt med smutsmängden. Det i sig betyder att fläktvarvtalet måste öka när smutsmängden ökar, samtidigt som värmeöverföringen reduceras. Med rätt utförd rengöring återställs ursprungsfunktionen.

batteri-rengoring


Hur mår ditt vätskesystem?

578004_1000_549_2_thumb”Vi brukar skämtsamt säga att vi tar ”hälsokontroll” på ditt kyl-, värme- och energiåtervinningssystem”, säger Branko Kuljic, VD för Chemiclean Systems AB. ”Sedan gör vi en vätskeanalys och ser vilka åtgärder vi behöver sätta in för att systemet ska fungera optimalt”.

Resan med Chemiclean Systems AB började 1996, som ett enskilt företag. 1997 bildades aktiebolaget Chemiclean Systems AB. 2003 tecknades ett stort samarbetsavtal med Alfa Laval.

– Vi är Alfa Lavals auktoriserade servicepartner i hela Mellansverige, samt återförsäljare av deras växlare och reservdelar, berättar Branko Kulijic, VD för Chemiclean Systems.

Branko

Framgångarna blev fler. 2012 utnämndes Chemiclean Systems till Årets Gasellföretag av Dagens Industri och 2016 var företaget finalister i E-Prize, Sveriges största energitävling. Miljöcertifieringen ISO 14001 och Kvalitetscertifiering enligt ISO 9001 förstärker företagets status till bland det starkaste på marknaden.

– Vi är unika. Våra metoder är utprövade och fungerande och det finns inget annat företag på marknaden idag som gör det vi gör med en ISO-certifiering för både kvalitet och miljö i handen, förklarar Branko.

Brankos erfarenhet är att fastighetsägare, tekniska förvaltare och driftschefer behöver förstå vikten av optimala energibärare och rena system. Det är grunden till all energi-effektivisering, menar han.

– Jag brukar likna det med kroppens system. Neutralt pH i kroppen är pH 7. Skulle du påverka det till, låt oss säga pH 7,1 då dör du, så känsligt är det, säger Branko. Tänk dig pH i ett system om det surnar till. Skillnaden mellan pH 7 och pH 6, är tio gånger surare. Uppnår systemet pH 5 är det hundra gånger surare. Genom att hälla i en liter felaktig vätska i ett 50 kubik system, förstör du hela systemet. Häller du i glykol är det dessutom som att mata det med socker och bädda för en kraftig bakterietillväxt. Då kommer systemet att korrodera, läcka energi, och dina energikostnader skjuter i höjden.

Dagens energieffektiveringsprojekt kan inte genomföras med bestående resultat utan att ta hänsyn till utrustningens och rörsystemets renhet och energibärarens egenskaper. Energibärare i värme- och kylanläggningar är avsedda att transportera värme eller kyla och sedan avge dessa på önskad plats. Det kräver en ren anläggning, med vätskor som är helt fria från luft och föroreningar.

prover

Chemiclean Systems gör energibesiktningar och undersöker effektivitet och verkningsgrad, samt analyserar vätskeprov ur alla typer av system. Analys sker i eget eller ackrediterad oberoende laboratorium och kunden får ett åtgärdsprogram.

– Vi jobbar i tre steg. Steg 1, kolla status på systemet. Steg 2, vi nollställer systemet och rekonditionerar det så det återställs till nyskick. Steg 3, vi optimerar systemet. Ditt system blir effektivare och ökar också sin livslängd, avslutar Branko.

Vi låter det här gå ut som en påminnelse till Sveriges alla fastighetsägare, tekniska förvaltare och driftschefer att det är hög tid att ni låter Chemiclean Systems ta vätskeprov på era kyl-, värme- och energiåtervinningssystem!


Chemiclean Systems i samarbetsavtal med Värmex!

Tillsammans lyfter vi fastighetsbranschen.

 

varmex-2Genom avtalet avser bolagen att skapa ett långsiktigt gemensamt arbete.
Chemiclean och Värmex har i flera år hjälpt varandra i sin strävan att uppnå effektiva system för sina kunder. Nu, efter utvärdering av resultaten, vet vi också att vi genom samarbetet kan erbjuda marknaden en komplett lösning.

Chemiclean ansvarar för att få rena system med optimal energibärare och Värmex injusterar och optimerar värmesystemen. Samarbetet betyder i korthet att Chemiclean och Värmex kan erbjuda en av marknadens mest effektiva metoder för optimering av värmesystem!

Chemiclean/Värmex erbjuder fastighetsmarknaden en komplett lösning för energiåtervinningssystem. Chemiclean har redan nu miljövänliga koncept där t.ex. alla typer av glykol kan återställas till identisk ursprungskvalitet jämfört med nytillverkad för att på så sätt kunna återanvändas, helt i enlighet med intentionerna i EU:s avfallsdirektiv.

I en komplett lösning för energiåtervinningssystem utför Värmex energiberäkningar före och efter rekonditioneringsprocessen samt injusterar systemen till optimala värden.
Resultatet hjälper på ett enkelt sätt våra fastighetskunder att nå sina energi- och miljömål!

Chemiclean AB är ett ISO14001 och ISO9001-certifierat företag som utvecklar och marknadsför metoder för energibesparing och effektivisering genom rengöring, behandling, filtrering och avgasning i kyl-, värme- och energiåtervinningssystem inom fastighets- och industrisektorn.
Branko Kuljic, VD
E-post: branko@chemiclean.se
Telefon: 070-776 66 50
Värmex AB är tekniska specialister inom VVS och energieffektivisering. Företaget erbjuder allt ifrån projektering till injustering av energisystem för vätska och luft och har lång erfarenhet av felsökning och optimering av befintliga system.
Mattias Ericsson, VD
E-post: mattias.ericsson@varmex.se
Telefon: 070-516 76 19

Hur mår ditt Kyltorn?

När legionellabakterier utan kontroll tillåts växa i ett kyltorn och sedan genom vattendimma sprids till omgivningen innebär detta allvarliga hälsorisker. Därför måste alla verksamheter med kyltorn ha säkra rutiner för kontroll och skötsel av anläggningarna.

 

kyltorn-rengoring

Chemiclean har lång erfarenhet vad det gäller drift och underhåll av kyltorn, så som kontinuerlig kontroll, skötsel och sanering. Med utarbetade metoder utefter Europastandard.

I kyltorn är det viktigt att minimera den organiska tillväxten samt den sedimentering som kan bildas av både organiska och oorganiska försmutsningar där bakterier och andra organiska organismer förökar sig och kan ge upphov till aerosol smitta.. Det är därför av högsta vikt med ett kontinuerligt underhåll, så som sanering.

För att uppnå bästa effektivitet och minimera tillväxt och försmutsningar. Rengörs rörsystem, förlaga och kyltorn efter en noggrant utarbetad metod enligt Europastandard ”EU direktiv”.

För att uppnå bästa effektivitet och minska miljöpåverkan av sitt kyltorn, krävs även en effektiv rätt inställd/kalibrerad doseringsutrustning för att minimera utsläppet av korrosionsinhibitorer och biocider.

Läs mer om kyltorn här

 

Kontakta oss

Kontakta oss gärna för rådgivning vad det gäller DITT kyltorn för service och underhåll.

Med över 20 år i branschen erbjuder Chemiclean marknadens mest kompletta metod för rekonditionering och effektivisering av kylväxlare, sjövattenväxlare, kylsystem, kylmaskiner och kyltorn m.m.


Chemiclean tar nästa steg i utvecklingen inom vätskekemi

Vi presenterar ett helt nytt mätinstrument!

In-Line Oxyguard®

Genom att ständigt utveckla produkter, processer och metoder för energieffektiva fastighetssystem presenterar Chemiclean nu ett nytt egenutvecklat mätinstrument, syremätaren In-Line Oxyguard® för syremätning direkt i vätskekretsen.

I våra unika Nulägesanalyser för att mäta status på energibärare mäts det fria syret direkt inne i systemet med hjälp av en sk. In-Line mätning.
På så sätt kan vi bedöma om det finns inträngning av luft eller påfyllningar av syrerikt vatten vilket utgör stor risk för höjd korrosion och stor försmutsning av vätskesystem.

Chemicleans spetskompetens om vätskekemin grundläggande betydelse för välfungerade fastighetssystem möter allt större intresse på marknaden.


Fastighetsmässa Göteborg 2017 Chemiclean

Välkommen till Fastighetsmässan i Göteborg 6-7 Sep.
Träffa Chemiclean tillsammans med vår partner Dahlqvist VVS.

Vi står i monter C02:42
Snart går Nordens största och viktigaste fastighetsmässa av stapeln. Chemiclean är självklart på plats och presenterar marknadens mest kompletta metod för energieffektiva klimatsystem. Där erbjuder vi dig en intressant inblick i långsiktig kundnytta genom vår metod. Dessutom lovar vi att berätta om spännande produktnyheter och framgångsrika energieffektiviseringsprojekt.


chemiclean-gbg-450

Chemiclean expanderar!

Tecknar avtal med Dahlqvist VVS AB i Göteborg

Sedan en tid tillbaka har vi haft planer på expandera verksamheten till Göteborg med omnejd. Vi ser en stor potential och har också en allt ökande efterfrågan på våra tjänster och metoder både inom industri-, process- och fastighetssektorn i området. Första steget i vår etablering var att finna en partner med stark lokal förankring och stor kännedom i området, men som utöver det också kan leverera våra tjänster och utföra våra metoder. Läs mera..

Ansvarig för Chemiclean i Göteborg
Tommy Augustsson, försäljningen och tekniskt kundsupport.
Telefon 08-522 157 66 / 0707-82 28 30 / tommy@chemiclean.se