Nyhet

Ett unikt rekonditioneringskoncept för värmeåtervinningssystem!

På Chemiclean strävar vi ständigt framåt och satsar kontinuerligt på att utveckla allt effektivare och mer miljövänliga metoder, specifikt för värmeåtervinningssystem. Att vi nu kan presentera Chemicleans unika rekonditioneringskoncept är ett viktigt utvecklingssteg. För våra kunder innebär detta tillgång till en komplett metod som möjliggör genomförandet av energieffektiviseringsprojekt med verkligt bestående resultat.

 

Hållbara värmeåtervinningssystem i fokus

Försämrad verkningsgrad beror ofta på felaktig användning av frysskyddsmedier som glykolblandningar av etylen och propylen, avlagringskorrosion, sedimenteringar och mikrobiell tillväxt. Eftersom glykoler bryts ned vid kontakt med syre bör de inte exponeras för luft. Gammal glykol i blandningskärl kan göra mer skada än nytta då de kan vara infekterade med mikrobiologisk tillväxt, vilket absolut inte är önskvärt i systemet! Genom att utföra en glykolanalys kan man enkelt identifiera eventuella problem med glykolblandningar av etylen- och propylenglykol, vilka absolut inte får blandas eftersom dessa glykoltyper inte är kompatibla med varandra och kan orsaka svåra nedbrytningar.

värmeåtervinningssystem

Bilden visar glykol infekterad med mikrobiologisk tillväxt i blandningskärlet

Återanvändning istället för destruktion av glykol!

Chemiclean erbjuder idag marknadens mest miljövänliga rekonditioneringskoncept för energiåtervinningssystem genom en världsunik metod som fullt ut följer EU:s avfallshierarki från återvinning till återanvändning, vilket även stödjer livscykelperspektivet. Målet är att genom Chemiclean-metoden® minska energianvändningen i fastigheter samt säkerställa en effektiv drift. Allt dokumenteras för en klar bild av situationen före och efter utförda rekonditioneringar.
Kontakta oss för provtagning av era energiåtervinningssystem och få en aktuell systemstatus med förbättringsförslag.