recyctec Chemiclean är nu återförsäljare av Recyctec miljöglykol EarthCare i
Uppland, Södermanland samt Västmanland.

Chemiclean har ingått avtal med Aktietorgslistade Recyctec genom vilka bolagen inlett ett affärsmässigt samarbete med avseende på en unik reningsmetod av gammal glykol. Då glykol utvinns från råolja och är en ändlig resurs kan Chemiclean nu erbjuda fastighetskunder både ekonomisk och miljömässig nytta genom att återanvända renad och återställd glykol efter avslutat rekonditioneringsuppdrag.

Istället som tidigare skicka gammal glykol till förbränning, renas och återställs glykolen vilket är i enlighet med intentionerna i EU:s avfallsdirektiv att verka för att så mycket använd glykol som möjligt kan återställas för återanvändning.

Chemiclean har länge varit aktiva och engagerade i miljöfrågan och redan år 2004 blev företaget ISO 14001 miljöcertifierat. Med den helt unika reningsmetoden och återställandet av gammal glykol till miljöglykolen EarthCare visar Chemiclean återigen sin ställning som branschens ledande aktör inom miljöområdet.