Chemiclean har i mars 2019 genomgått recertifiering av kvalitets- och miljöledningssystemen ISO 9001 samt ISO 14001 med förnyade certifikat som resultat. Våra certifieringar ger oss och våra kunder ett formellt bevis på att vi uppfyller viktiga krav sett till kvalitet, säkerhet och miljö. ISO 9001 och 14001 certifikat kan du ladda ner här: Recertifieringsbeslut ISO9001  Recertifieringsbeslut ISO14001