Energiförluster, korrosion och ljudproblem i vätskesystem förorsakas framförallt av för hög syrehalt i systemvätskan. Eliminerandet av gaser i denna upprätthåller funktion och energieffektivitet i anläggningen genom att förhindra uppkomsten av korrosion på rör, ventiler, pumpar och andra vätskeberörda komponenter. Funktionsprincipen i avgasaren är baserad på att man utsätter en del av systemets vatten för ett undertryck. I enlighet med “Henrys lag” frigörs de i vattnet lösta gaserna. Dessa avluftas sedan via en automatisk luftventil. När vattnet är avluftat matas det tillbaka in i systemet. Detta vatten är nu högabsorberande och kan absorbera luft och luftfickor ute i systemet. Cykeln repeteras och gradvis kommer all fri och löst luft att avlägsnas ur systemet och alla luftfickor försvinner. Därigenom elimineras oftast behovet av manuell avluftning av radiatorer. Syrehalten sjunker också till en mycket låg nivå.

Chemiclean AB erbjuder alla typer av vakuumavgasare, varav Du ser några exempel nedan. Vilken lösning som passar just Dina behov bäst hjälper vi Dig med. Ring oss för kostnadsfri behovsanalys:

SPIROVENT
Spirovent ‘Air Superior är en serie helautomatiska vakuumavgasare för värme- och kylanläggningar på upp till 150 m3 och ett arbetstryck på upp till 6 bar. Tack vare den helt elektroniska kontrollen, bjuder Superior ett flertal möjligheter för avläsning av systeminformation, tillstånd och lagrade data. Avgasare Superior 4 och Superior 6

COMBI transportabla avgasning, rengörings- och påfyllningsautomater
I vissa fall kanske Du anser det är tillräckligt att tillfälligt installera en avgasare, exempelvis efter att Du gjort en större påfyllning. Därför har vi utvecklat en serie mobila avgasare som enkelt kan flyttas mellan undercentraler. Allt fler fastighetsägare har insett ekonomin i att på detta sätt avgasa systemen i en fastighet som ett effektivare och systemskyddande alternativ till den manuella avluftningen. Även dessa kan levereras i kundspecifikt utförande.

Vill du veta mer?

CAPTCHA image

Detta hjälper oss att förhindra spam, tack.

spirovent-superior Spirovent combi mobil

Ladda ner PDF filer.