Klarar era värmeväxlare vintern?

Sänk kostnaden med sänkt returtemperatur Genom att sänka returtemperaturen på fastighetens utgående fjärrvärmeledning kan fastighetsägare få en bonus istället för straffavgift. Med Chemiclean-metoden® hjälper vi er fastighetsägare med att få rena värmeväxlare och därigenom sänkta fjärrvärmekostnader!   Chemiclean-metoden® Chemiclean har en väl beprövad metod och marknadens mest kompletta lösning för att tvätta och energieffektivisera värmeväxlare och…