Förlängt avtal med Humlegården Fastigheter AB

En av våra högt värderade nyckelkunder, Humlegården Fastigheter AB, har tecknat ett förnyat 3-årigt avtal med Chemiclean. Uppdraget omfattar analys och rekonditionering av tekniska vätskeburna system med syfte att optimera och energieffektivisera systemen. Humlegården Fastigheter har innan förlängningen uttryckt sin uppskattning över samarbetet med Chemiclean och har konstaterat att det uppnådda resultatet överträffar förväntningarna.